Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Findysz
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 13-12-1907
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Jaśle oraz Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Jaśle wobec ks. Władysława Findysza. Proboszcz parafii w Żmigrodzie Nowym w latach Soboru Watykańskiego II aktywnie włączył się w akcję "soborowego czynu dobroci". W jej ramach, w swoich odezwach do parafian wzywał do odnowienia życia religijnego, powrotu do chrześcijańskich obyczajów i odnowy moralnej. Jego aktywność w ocenie organów bezpieczeństwa uznana została za wrogą. Podstawią prowadzonego śledztwa były podejrzenia o utrzymywanie kontaktów z osobami o „wrogim stosunku do Polski Ludowej”, a także skierowanie listów do swoich parafian z zaleceniami dotyczącymi życia religijnego i moralności. Akta zawierają skomasowane materiały sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, Teczki Ewidencyjnej Operacyjnej Księdza (TEOK) dot. ks. Władysława Findysza oraz protokół jego przesłuchania z dnia 25.11.1963. Dokumenty wytworzone były w okresie od 26.11.1955 do 30.11.1963. IPN Rz 052/400 (6402/III).
Ksiądz Władysław Findysz występuje w materiałach operacyjnych osoby trzeciej, od której bezskutecznie starano się uzyskać między innymi informacje potwierdzające, iż kapłan dyskryminuje osoby "które są bezwyznaniowe, lub pozostają w życiu rodzinnym i małżeńskim bez ślubu kościelnego". Sprawa prowadzona była przez Referat ds. Bezpieczeńtwa w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Jaśle od 7.06.1962 do 12.03.1964. IPN Rz 061/250 (9257/II).
Akta sprawy karnej przeciwko ks. Władysławowi Findyszowi, który oskarżony został na podstawie art. 3 dekretu o ochronie wolności wyznania i sumienia z 1949 r. o to że: „w okresie od 1957 r. do października 1963 r. w Żmigrodzie Nowym powiatu jasielskiego, jako proboszcz parafii, bezpośrednio oraz za pośrednictwem korespondencji zmuszał niektórych obywateli do wykonywania praktyk i obrzędów religijnych”. W dniu 25 listopada 1963 Prokurator Wojewódzki w Rzeszowie postanowił wobec ks. Władysława Findysza zastosować areszt tymczasowy. Wyrokiem z dnia 17.12.1963 Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny w Rzeszowie uznał ks. Władysława Findysza winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę pozbawienia wolności na okres dwóch lat i sześciu miesięcy. IPN Rz 34/39 (IV K. 103/63).
W repertorium Wydziału Śledczego znajdują się informacje o sprawie śledczej prowadzonej wobec Ks. Władysława Findysza. IPN Rz 00209/1 (609/1/90).
.