Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Koźlecki
Miejsce urodzenia: Nowe Skalmierzyce
Data urodzenia: 27-01-1955
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynier. WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy delegalizującej „Solidarność”. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Obóz składał się z 20 baraków zbudowanych z wagonów kolejowych obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, nie gwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych. Przetrzymywani zmuszani byli do ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów. Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji. Bibliografia: Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007; Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013; Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Koźlecki, członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", został internowany 14.12.1981 w ramach akcji krypt. "Jodła" w Ośrodku Odosobnienia przy Areszcie Śledczym w Kielcach decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Kielcach nr 258/81, ponieważ jego „pozostawanie na wolności zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że prowadzi wrogą działalność”. Fakt internowania zarejestrowano w Wydz. C KWMO w Kielcach pod nr 20262. Komendant Wojewódzki MO w Kielcach decyzją nr 27/81 z 24.12.1981 uchylił internowanie wobec ww. IPN Ki 07/150 (IV/2346/150), IPN Ki 028/150, IPN Ki 45/217 (40/I/81).
Ww. figuruje w księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania w Czerwonym Borze (JW 3466). Powołany 05.11.1982, przydzielony do 2 kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 03.02.1983. IPN BU Pf 1090/62.
Od 4.10.1983 do 09.08.1985 kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Jacek" nr rej. 5709 przez Pion V RUSW w Opatowie z powodu prowadzenia działalności antysocjalistycznej. Materiały złożono do archiwum w sierpniu 1985 pod sygn. 528/II. Materiały o sygn. 528/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidenycjnych i ZSKO.
Akta paszportowe Jacka Koźleckiego prowadzone od 05.08.1983 do16.03.1989 przez Wydz. Paszportów WUSW w Tarnobrzegu. W aktach znajduje się postanowienie Zastępcy Szefa RUSW w Opatowie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-I-1248/83 do „KK” ("Kraje Kapitalistyczne") i „KDL” ("Kraje Demokracji Ludowej") w okresie od 20.08.1983 do 20.08.1985. Decyzję uzasadniono tym, że ww. „był ekstremalnym działaczem NSZZ »Solidarność«, po wprowadzeniu stanu wojennego internowany, wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości. Z wymienionym były prowadzone rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, które nie odnosiły żadnych skutków. Przebywając poza granicami kraju może podjąć wrogą działalność skierowaną przeciwko interesom PRL”. IPN Ki 12/1222 (EATG 55391).
.