Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Andrzej Piotr
Nazwisko: Burda
Miejsce urodzenia: Rzeszotary
Data urodzenia: 19-11-1913
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Prawnik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1938). Prokurator Generalny PRL. Od 1942 członek PPR, następnie w PZPR. W latach 1932-1938 studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1948 r. uzyskał tytuł doktora praw (Uniwersytet Jagielloński). W latach 1931-1934 był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" w Krakowie, pełnił w nim funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego. W 1934 r. wstąpił do KPP. W latach 1935 - 1937 należał do Stronnictwa Chłopskiego. W tym okresie był kilkakrotni aresztowany (do wniesienia aktu oskarżenia nie doszło). W okresie okupacji pracował fizycznie, był członkiem konspiracyjnej grupy lewicowej "Polska Ludowa". W 1941 odbył aplikację sądową w Sądzie Grodzkim w Krakowie. Od 11.1941 do 08.1944 pełnił obowiązki referenta prawnego w Urzędzie Ziemskim w Krakowie. Od 01.1945-08.1945 pracował w Starostwie Powiatowym w Krakowie jako kierownik referatu. W latach 1945-04.1946 był wicestarostą w Starostwie Powiatowym w Bochni. Z polecenia KC PPR został skierowany do pracy w Delegaturze Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Olsztynie na stanowisko przewodniczącego (04.1946-03.1947), a następnie przewodniczącego Komisji w Szczecinie (03.1947-1949). W sierpniu 1949 został skierowany przez KC PZPR do pracy w Szkole Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie na stanowisko kierownika Katedry Nauki o Państwie i Prawie (1949-1954). Od 1950 pracował na UMCS w Lublinie, jako kierownik Katedry Prawa Państwowego (1950-1981), a następnie Zakładu Prawa Państwowego. W latach 1954-1955 prorektor do spraw nauczania na UMSC. 5 .12. 1955 został zatwierdzony na stanowisko rektora UMSC w Lublinie. Funkcję tę sprawował w latach 1955-1957. Od 1970 do 1974 dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Publicznego. W latach 1957-1965 był posłem na Sejm PRL. W 1978 zrezygnował z członkostwa w PZPR, a w 1981 ponownie wstąpił, był członkiem NSZZ "Solidarność".
Źródła: AAN, Akademia Nauk Społecznych, Akta osobowe 43/13; AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, Akta osobowe 6253; AP Lublin, KW PZPR Lublin, 1266/4-6, 1267/3078; 3400; K. Zawadka, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948-1956. Struktura – ludzie – mechanizm funkcjonowania, Lublin 2014, s. 341; M. Kruszyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL, Lublin 2015, s. 187-188, 258-260.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Olsztyn PPR 1946 1947 AAN, Centralna Kartoteka-akta osobowe 6253
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Szczecin PPR 1947 1948 AAN, Centralna Kartoteka-akta osobowe 6253
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Szczecin PZPR 1948 1949 AAN, Centralna Kartoteka-akta osobowe 6253
Członek Komitet Wojewódzki Lublin PZPR 10-1954 11-1957 AP Lublin, KW PZPR Lublin-1266/4-6, 1267/3078
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Lublin PZPR 10-1956 12-1956 AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/3078
Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Prokuratura Generalna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa 08-05-1957 24-05-1961 AAN, Centralna Katroteka, Akta osobowe Andrzeja Burdy, 6253; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polskie według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 242.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-03-1959 06-1964 W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, PZPR. Zjazdy, posiedzenia..., Warszawa 1983, s. 98
.