Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Owczarek
Miejsce urodzenia: Gulin
Data urodzenia: 25-02-1938
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zapis kartoteczny, informujący o zarejestrowaniu K. Owczarka przez KPMO Radom pod nr 4354. Wdług informacji kartotecznej, Kazimierz Owczarek, pracownik umysłowy w PKS, w latach 1966-1968 "należał do grona starszych ministrantów przy plac[ówce] zakonnej ks[ięży] Filipinów" w Radomiu, uczestniczył też w "zbiórce pieniężnej i w uroczystościach kościelnych". Z zapisu ewidencyjnego wynika, że sprawę "zdjęto z ewidencji " dnia 07.01.1970, a materiały złożono do Archiwum Wydz. "C" KW MO w Kielcach pod sygn. 9565/II. Akt o sygn. 9565/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Pisarz" nr rej. 7259, zarejestrowanej dnia 28.01.1981 przez Wydz. III "A" KW MO Radom, w związku z zamieszczeniem na tablicy ogłoszeń w budynku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (WPGK) w Radomiu wiersza "o charakterze antyradzieckim". W toku czynności operacyjnych ustalono, że Kazimierz Owczarek (główny "figurant" sprawy) brał udział w kolportowaniu wiersza, a także innych materiałów sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". W dniu 18.03.1981 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono dnia 13.08.1981, a materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" KW MO Radom pod sygn. 367/II. IPN Ra 05/315 (367/II).
W dniu 29.01.1981, Wydz. III "A" KW MO Radom, zarejestrował K. Owczarka pod nr 7265, obejmując go rozpracowaniem w ramach sprawy obiektowej krypt. "Usługi" nr rej. 5187, dot. działalności NSZZ "Solidarność" przy WPGK w Radomiu. Dnia 30.07.1981 przerejestrowano go do nr 7259 (sprawa krypt. "Pisarz", zarchiwizowana pod sygn. 367/II). IPN Ra 05/315 (367/II), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta internowania. Materiały Wydziału Śledczego KW MO Radom zawierające dokumentację dotyczącą internowania Kazimierza Owczarka w okresie od 13.12.1981 do 12.03.1982 w ośrodku odosobnienia w Kielcach (Areszt Śledczy w Kielcach). Kazimierz Owczarek był aktywnym członkiem TKZ NSZZ "Solidarność" przy WPGK w Radomiu. W dniu 11.03.1982 uchylono decyzję o internowaniu K. Owczarka i 12.03.1982 zwolniono go z internowania. IPN Ra 04/533 (289/III).
Akta internowanego Kazimierza Owczarka. Był on internowany w okresie od 13.12.1981 do 12.03.1982, został osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. IPN Ki 45/338 (5/I/81).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO Radom, dotyczące wprowadzenia w dniu 13.12.1981 stanu wojennego. Kazimierz Owczarek występuje w wykazach osób internowanych w pierwszym etapie, tj. w dniu 13.12.1981. IPN Ra 04/229 (230/III).
Kazimierz Owczarek został zarejestrowany 30.03.1982, pod nr 8152, przez Wydz. V KW MO Radom jako "figurant" Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Fanatyk" - w związku z wcześniejszą działalnością w NSZZ "Solidarność". W dniu 24.03.1987 kontrolę zakończono, a materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 795/II. Akta zniszczono w jednostce operacyjnej styczniu 1990 r. Akta o sygn. 795/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 24.11.1988 zarejestrowano K. Owczarka pod nr 12537 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Rondo" (nr rej. 12535), prowadzonej przez Wydz. V WUSW Radom. Jako "charakter przestępstwa lub podejrzenia" objętego rozpracowaniem, wpisano: "wroga działalności w środowiskach, aktywiści ruchu związkowego Radom". Sprawę zakończono dnia 23.09.1989, a materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 1099/II. Akta zniszczono w jednostce operacyjnej w styczniu 1990 r. Akta o sygn. 1099/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.