Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Bogaczyk
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 03-02-1966
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany do sprawy dot. kolportażu „wrogich i nielegalnych materiałów bezdebitowych”. IPN Po 08/1736 (11862/II).
Akta śledcze Dot. udziału w rozpowszechnianiu bez wymaganego zezwolenia „nielegalnych” wydawnictw „w celu wywołania niepokoju publicznego”. Aresztowany 28.04.1985. Dnia 18.07.1985 sprawę skierowano do sądu. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu zarejestrowała sprawę pod nr Ds. 66/85. IPN Po 04/3559 (15087/III).
Akta sądowe Dot. „udziału w rozpowszechnianiu bez wymaganego zezwolenia pism, wydawnictw i ulotek wzywających do niepokoju publicznego”. Dnia 31.10.1985 skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Decyzją z 15.08.1986 Sąd Rejonowy w Poznaniu na mocy przepisów ustawy o amnestii z 17.07.1986 darował resztę zasądzonej kary. W aktach sądowych znajdują się materiały wytworzone przez Wydz. Śledczy WUSW w Poznaniu oraz Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu z okresu 30.04.1985-19.07.1985. IPN Po 6/8 (VK 757/85).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. kolportażu „nielegalnych” wydawnictw i ulotek „nawołujących do niepokoju publicznego”. IPN Po 193/374 (63912).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany do sprawy dot. nielegalnego kolportażu. SOS „King” zarejestrowano 21.02.1986. Dnia 22.05.1986 przekształcono w SOR. Mat. o sygn. 12648/II zniszczono 28.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.