Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Maria
Nazwisko: Raczak
Miejsce urodzenia: Krzyżanowo
Data urodzenia: 27-01-1946
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Balbina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Spawa Obiektowa [SO] Dot. rozpracowania środowiska akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Ww. występuje jako kierownik, reżyser i aktor Teatru 8 Dnia. IPN Po 003/738/1 (805/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. „działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny oraz wspieranie nielegalnych struktur »Solidarności«”. Ww. występuje jako członek i dyrektor teatru „8 Dnia” prowadzący „aktywną działalność antypaństwową”. IPN Po 08/1690 (11795/II).
Spraw Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. prowadzenia „nielegalnej działalności politycznej” w środowisku naukowym i twórczym. Materiały o sygn. 12955/II wybrakowano zg. z protokołem nr 69 z 28.12.1989. Materiały o sygn. 12955/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie dot. powstania organizacji młodzieżowej Studencki Komitet Solidarności (SKS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Celem sprawy było dokumentowanie, rozpracowywanie oraz przeciwdziałanie „wrogiej działalności” SKS-u, a także „dążenie do neutralizacji zamierzeń” jego członków i sympatyków. IPN Po 08/1296 (11004/II).
Dokumentacja ewidencyjna. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę przez Wydz. III oraz Wydz. Śledczy KWMO/WUSW Poznań w dniu 23.05.1977, oraz w okresach: 16.05.1979-16.05.1981, 25.04.1983-24.04.1985. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.