Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gerard Baltazar
Nazwisko: Bratek
Miejsce urodzenia: Nowy Wiśnicz
Data urodzenia: 29-12-1933
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Baltazar
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ks. Gerard Bratek występuje w aktach operacyjnych KPMO w Ropczycach, jako kapłan parafii Ropczyce, który był organizatorem pogadanek o charakterze religijnym dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Ropczycach i Chechłach. Sprawa prowadzona w okresie 1956-1966. IPN Rz 049/395 (395).
Akta operacyjne KPMO Ropczyce. Ks. Gerard Bratek występuje, jako inicjator akcji w obronie pozostawienia nauczania religii w szkole. W związku z usunięciem nauczania religii, rozpoczął 05.10.1960 bez zgody władz administracyjnych nauczanie religii w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w Chechłach. Budynek ten był własnością parafii. W akcji wzięło udział ok. 50 kobiet oraz ok. 40 dzieci. Za powyższe został aresztowany. W materiałach brak informacji o sposobie zakończenia sprawy. IPN Rz 049/285 t. 3 (285).
Ks. Gerard Bratek występuje w aktach operacyjnych KPMO Ropczyce, jako ksiądz parafii w Ropczycach, będący w zainteresowaniu KPMO w Ropczycach w okresie 1959-1966. IPN Rz 04/250 (H-29, t. 99a).
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK). Gerard Bratek został zarejestrowany 28.12.1963 przez Wydz. IV KWMO w Nowym Sączu pod nr rej. 21394. Prowadzenie TEOK zakończono i materiały złożono 26.07.1966 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn 5925/R z powodu śmierci ks. Bratka w 1966 r. Akta TEOK o sygn. 5925/R nie zachowały się. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.