Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Mróz
Miejsce urodzenia: Chmielewo
Data urodzenia: 15-03-1926
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Chmielewo
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta zawierają dokumenty z różnych PUBP woj. białostockiego z lat 1944-48. Edward Mróz występuje w protokołach przesłuchań, jako uczestnik akcji podejmowanych przez AK/"WiN". PN Bi 033/171 (2/47).
Akta operacyjne PUBP Białystok dotyczące innej osoby. Edward Mróz występuje w protokołach przesłuchań z roku 1945 jako uczestnik akcji podejmowanych przez AK na terenie powiatu białostockiego. IPN Gd 0027/505 (4212/II).
Akta w sprawie karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku za okres 15.12.1945 do 28.06.1946 prowadzone m.in przeciwko Edwardowi Mrozowi - podejrzanemu o aktywną działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych. Ww. zatrzymany został 15.12.1945 przez PUBP Białystok i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Dn. 28.03.1946 PUBP Białystok wszczęło śledztwo przeciwko ww., które zakończyło się postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i sformułowaniem 08.04.1946 aktu oskarżenia. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 23.05.1946 (R 383/46) uznany winnym tego, że od lipca 1945 do 15.12.1945 brał czynny udział w związku mającym na celu obalenie ustroju demokratycznego Państwa Polskiego w nielegalnej organizacji AK jako członek "bandy", posiadał i przechowywał broń. Skazany na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Dn. 08.06.1946 Najwyższy Sąd Wojskowy odrzucił skargę rewizyjną oskarżonego i utrzymał w mocy wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrok wykonano 28.06.1946 w więzieniu w Białymstoku. IPN Bi 212/729 (R 383/46).
Akta nadzoru WUBP Białystok zawierające dokumentację z lat 1946-1959 w sprawie Edwarda Mroza. Zawierają postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i akt oskarżenia z 02.04.1946 sporządzone przez PUBP Białystok. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa za to, że od lipca 1945 do 15.12.1945 brał czynny udział w związku mającym na celu obalenie ustroju demokratycznego Państwa Polskiego - w nielegalnej organizacji AK, przechowywał i posiadał broń. IPN Bi 07/583 (1343/III).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 63 dotyczącej nielegalnej organizacji AK Komenda Obwodu powiat białostocki. Kwestionariusz osobowy Edwarda Mroza ps. "Zawierucha" członka ww. organizacji został opracowany 26.03.1974 w Wydz. "C" KWMO Białystok: od lipca do września 1945 działał czynnie w zgrupowaniu o zabarwieniu AK, posiadał broń i amunicję. Zatrzymany 15.12.1945 przez organa BP w Białymstoku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 23.05.1946 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. IPN Bi 019/104/3.
.