Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Dąbrowa
Miejsce urodzenia: Oświęcim
Data urodzenia: 07-06-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika (kTW). W dniu 29.04.1978 Wydział III KWMO Katowice zarejestrował ww. w ewidencji operacyjnej pod numerem KA-39079 w kategorii „kandydat na TW”. W dniu 22.08.1978 z ww. przeprowadzono rozmowę sondażową, w wyniku której zrezygnowano z dalszego opracowania i pozyskania ww. w charakterze osobowego źródła informacji. W związku z prowadzonym opracowaniem, ww. został objęty kontrolą korespondencji. W dniu 22.09.1978 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 22848/I-k, a następnie zmikrofilmowano. IPN Ka 00150/251 (mf 5917/1), IPN Ka 0038/949 t. 1 (22848/I).
Akta internowania. Ww. został internowany przez KWMO w Katowicach z uwagi na fakt, iż pełniąc funkcję przewodniczącego Zakładowej Komisji Pracowniczej NSZZ „Solidarność”, „krytykuje zawarte sojusze z ZSRR oraz innymi państwami socjalistycznymi”. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 1184/82 z dn. 12.07.1982. IPN Ka 0038/949 t. 2 (22848/I), IPN Ka 00150/251 (mf 5917/1).
Akta internowanego. Ww., przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy KWK „Brzeszcze” został internowany na mocy decyzji nr III „A”-235 KWMO w Katowicach z dn. 13.12.1981, z uwagi na fakt, iż sprawowaną funkcję „wykorzystuje do prowadzenia działalności antysocjalistycznej i antyradzieckiej”. Od dnia 13.12.1981 ww. przebywał w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Jastrzębiu-Zdroju, 19.02.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku, a 08.03.1982 ponownie do Ośrodka Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. Od dnia 23.03.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony 12.07.1982 na podstawie decyzji nr 1194/82 o uchyleniu internowania. IPN Rz 57/333 (9/82).
Jan Dąbrowa został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 09.07.1981 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Student" pod numerem KA-46923 i prowadzony był przez Wydział III „A” KWMO Katowice, a następnie Wydział V i V-2 KWMO Katowice. Ww. został objęty kontrolą, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał „wrogiej działalności”. W dniu 08.04.1983 materiały sprawy przekazano do dalszego prowadzenia do KWMO Bielsko-Biała. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 14.07.1983 KE „Student” został zarejestrowany przez WUSW w Bielsko-Białej pod numerem BB-7484. Sprawę prowadziła Grupa II KMMO/RUSW Oświęcim. Ww. był nadal kontrolowany w ramach KE, ponieważ „krytykował i negował pociągnięcia centralnych organów i administracji państwowej” oraz „rozpowszechniał literaturę bezdebitową”. Sprawę zakończono 26.10.1988 w związku z „zaprzestaniem wrogiej działalności”. W dniu 05.11.1988 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 3155/II, a 10.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały archiwalne o sygn. 3155/II zniszczono. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Postępowanie RSD-11/84 prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW Bielsko-Biała pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu (sygn. akt Ds. 553/84), zostało wszczęte 04.05.1984 i dotyczyło przechowywania druków „o fałszywej treści szkalującej ustrój PRL”. W związku z prowadzonym śledztwem ww. został obwiniony o to, że „przechowywał w celu rozpowszechniania pisma i druki z treści których wynikało, iż przeznaczone są do publicznego lżenia, wyszydzania i poniżania PRL jej ustroju i naczelnych organów” tj. o czyn z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk i art. 271 § 1 kk i w dn. 04.05.1984 tymczasowo aresztowany. W dniu 25.07.1984 decyzją prokuratora postępowanie przygotowawcze umorzono na mocy ustawy z dn. 21.07.1984 o amnestii, ww. został zwolniony z aresztu. W dniu 03.09.1984 akta kontrolne śledztwa zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 458/III, a 27.12.1989 materiały archiwalne zniszczono. Materiały archiwalne o sygn. 458/III zniszczono. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który został osadzony na mocy decyzji Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu z 04.05.1984, w związku z podejrzeniem o popełnienie czynu z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk i art. 271 § 1 kk. Od 09.05.1984 ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach, a 02.07.1984 został przewieziony do Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej. Zwolniony 26.07.1984 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu o uchyleniu środka zapobiegawczego. IPN Ka 129/92 t. 1-2 (07/84).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Grupa” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 02.02.1989 pod numerem KA-67885 i prowadzona była przez Referat V MUSW Mysłowice. Sprawę założono w związku z informacją, że na terenie Zakładu Robót Górniczych „Mysłowice” został powołany Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”, którego członkowie złożyli wniosek o rejestrację w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego, motywów i form działania oraz „neutralizacja zagrożenia”. J. Dąbrowa został zarejestrowany do sprawy 13.06.1989, ponieważ należał do aktywnych działaczy „Solidarności” oraz w związku z oddelegowaniem do pracy w Tymczasowym Komitecie Zakładowym. Sprawę zakończono 04.08.1989 z powodu „niestwierdzenie wrogiej działalności”. W dn. 25.09.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43546/II, a 20.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano. IPN Ka 048/571 (43546/II), IPN Ka 0169/1363 (43546/2) mikrofilm.
Objęty zastrzeżeniem wyjazdu do wszystkich krajów świata w okresie od 28.01.1982 do 28.01.1985. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej 17.02.1982 pod numerem KA-46923 (wycofane 05.03.1985). Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
.