Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Wiktoria
Nazwisko: Skrzypek
Nazwisko rodowe: Lewandowska
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 04-07-1935
Imię ojca: Beniamin
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Skrzypek została zarejestrowana 14.07.1977 pod nr rej. To 3029 jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Midas” zarejestrowanej 31.01.1977 pod nr To 2581. Sprawa dotyczyła „nielegalnego budownictwa sekretariatu”. M. Skrzypek została zarejestrowana do sprawy z powodu utrzymywania kontaktów z głównym figurantem sprawy, któremu m.in. ułatwiała leczenie i pomagała w nabywaniu lekarstw. 6.06.1980 sprawa została zakończona, a jej akta złożono w archiwum pod sygn. 579/II. Tego dnia wyrejestrowano ze sprawy M. Skrzypek. Akta sprawy zniszczono komisyjnie 5.01.1990 w Wydziale Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Akt o sygn. 579/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Krab" nr rej. 12006 założona 29.11.1984 przez Wydz. III WUSW w Toruniu na fakt utworzenia w środowisku podziemnej "Solidarności" na terenie Torunia organizacji pn. "Społeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka" (później: "Ruch na Rzecz Obrony Praw Człowieka") i ustalenia osób zgłaszających chęć do niego wstąpienia. Maria Skrzypek figuruje w aktach jako jedna z sygnatariuszy deklaracji Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka. Odnotowano też, że w 1984 została zatrzymana przez Wydz. III RUSW w Toruniu w związku z podejrzeniem o przechowywanie wydawnictw opozycyjnych. SOR krypt. "Krab" zakończono 20.01.1987 i wyrejestrowano 31.01.1987 ze względu na zaniechanie działalności członków organizacji od grudnia 1985. Papierowe akta sprawy o sygn. 1844/II zniszczono komisyjnie w Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Toruniu dnia 29.01.1990. Zachował się mikrofilm pod sygn.1844/2. IPN By 0104/132 (1844/2 mkf).
Sprawdzana operacyjne w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Samarytanie" zarejestrowanej 15.01.1985 przez Wydz. III RUSW w Toruniu pod nr 12167 dotyczącej inicjatywy utworzenia Społecznego Stowarzyszenia Praw Człowieka w Toruniu. Maria Skrzypek figuruje w aktach jako główna figurantka sprawy i była członkini NSZZ „Solidarność”. 18.01.1985 podjęła się próby utworzenia ww. stowarzyszenia. Sprawę zakończono z powodu „zaniechania działalności”. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1942/II zniszczono za protokołem brakowania nr 036/90 z dn. 29.01.1990. Zachował się mikrofilm pod sygn. 1942/2. IPN By 0104/164 (1942/2 mkf).