Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Stefan
Nazwisko: Duszyński
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 28-12-1948
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
20.01.1984 zarejestrowany pod nr 10558 przez Wydz. V WUSW w Toruniu do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Sprawozdawca” z powodu wysłania do Lecha Wałęsy listu, w którym opisał sytuację działalności opozycyjnego podziemia w regionie toruńskim. Z ww. przeprowadzono „rozmowę ostrzegawczą”. 20.10.1984 sprawę zakończono, a akta złożono w archiwum pod sygn. 1289/II. Akta o sygn. 1289/II zniszczono 02.02.1990 w Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
22.01.1987 zarejestrowany przez Wydz. III WUSW w Toruniu pod 15168 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Rak” przekwalifikowanej 26.03.1987 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Rozpracowywany jako przywódca opozycyjnej grupy o nazwie Niezależny Ruch Społeczny „Ziemia Chełmińska” w Toruniu. Sprawę zakończono 7.12.1989 z powodu wyjazdu ww. za granicę. Akta złożono w archiwum pod sygn. 2502/II. Akta o sygn. 2502/II zniszczono 25.01.1990 w Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Prokuratora Wojewódzkiego w Toruniu w sprawie „rozmów profilaktycznych” przeprowadzonych z osobami powiązanymi ze strukturami byłego NSZZ „Solidarność”. T. Duszyński figuruje w aktach jako jeden z sygnatariuszy skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu wniosku o wyrażenie zgody na organizację 11.11.1988 wiecu na cześć 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. IPN By 87/20 (33/4/90).
Akta w sprawie o wykroczenia dot. rozpowszechniania ulotek i wydawnictw oraz „kierowania zgromadzeniem bez wymaganego zezwolenia przez T. Duszyńskiego”. Ww. 9.11.1988 przesłał pocztą do Naczelnika Miasta i Gminy w Golubiu-Dobrzyniu opozycyjne ulotki i wydawnictwa. Ponadto 11.11.1988 zorganizował na Rynku Staromiejskim w Toruniu po wieczornej mszy zgromadzenie z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie zgromadzenia głosił przez megafon hasła opozycyjne i krytykujące władze PRL. Tego samego dnia rano został zatrzymany w związku z informacjami o swoich planach. 1.12.1988 został przesłuchany i odmówił składania wyjaśnień. Orzeczeniem Kolegium Rejonowego przy Prezydencie Miasta w Toruniu z 3.01.1989 został ukarany karą grzywny (nr sprawy A-5819/88). 6.07.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Toruńskim umorzyło postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 29.05.1989 (nr sprawy B-10/89). W sprawie rozsyłania opozycyjnych ulotek i wydawnictw Zastępca Prokuratora Rejonowego w Toruniu przeprowadził 11.11.1988 z ww. „rozmowę ostrzegawczą” i odstąpił od skierowania sprawy do Kolegium ds. Wykroczeń. IPN By 082/188 t. 1-2 (242/III).
.