Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Aleksander
Nazwisko: Zaleski
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 23-10-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany od 11.08.1982 przez Wydz. III KW MO w Toruniu, następnie przez Referat III RUSW w Toruniu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Thanatos” nr rej. 8240. Powodem rozpracowywania był fakt, iż ww. „ukrywał się przed internowaniem, nawoływał do biernego oporu po wprowadzeniu stanu wojennego w CKU Toruń”. Sprawę zakończono 24.08.1984, akta złożono w archiwum pod sygn. 1243/II. Materiały o sygn. 1243/II zniszczono 29.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Rozpracowywany od 04.04.1984 przez Referat III RUSW w Toruniu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Uczeń” nr rej. 10921 jako „podejrzany o kolportaż ulotek antypaństwowych na terenie Torunia”. 11.09.1985 sprawę zakończono z powodu braku potwierdzenia podejrzeń. Akta sprawy złożono w archiwum pod sygn. 1529/II. Materiały o sygn. 1529/II zniszczono 29.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
2.10.1985 zarejestrowany przez Wydz. III WUSW w Toruniu pod nr 13382 jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Spektrum” nr rej. 13207, prowadzonej od 27.08.1985 do 11.01.1989 przez Wydz. III WUSW w Toruniu. Sprawa dotyczyła skonstruowania urządzenia nadawczego i emisji dnia 14 i 26.09.1985 przy jego pomocy sygnału telewizyjnego w postaci napisów o treści antyrządowej i nawołującej do bojkotu wyborów. Leszek Zaleski figuruje w aktach jako jeden z organizatorów emisji. Ww. 2.03.1987 został przerejestrowany pod nr 13382 na indywidualną Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Orbita”, a następnie, po zakończeniu SOR krypt. „Orbita” w dn. 16.10.1987 ponownie kontrolowany w ramach SOR krypt. „Spektrum”. W związku z przerejestrowaniem do indywidualnej SOR krypt. „Orbita”, od 4.03.1987 rozpracowanie operacyjne ww. przejął Wydział V WUSW w Toruniu. SOR krypt. "Spektrum" zakończono 11.01.1989. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 2231/II. 25.01.1990 akta sprawy zniszczono w Wydziale Studiów i Analiz WUSW w Toruniu zgodnie z protokołem zniszczenia. Zachował się mikrofilm z aktami sprawy. IPN By 0104/286 (2231/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa w sprawie emisji na terenie Torunia "przy użyciu urządzenia nadawczego" 14 i 26.09.1985 w programie pierwszym TVP "haseł antywyborczych i antyrządowych mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Leszek Zaleski figuruje w aktach jako jeden z głównych podejrzanych w sprawie. 26.09.1985 został zatrzymany. 27.09.1985 pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds. 1870/85) dokonano nocnego przeszukania jego mieszkania. Tego samego dnia Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu postawił ww. zarzuty nielegalnej emisji haseł „antywyborczych i antyrządowych” oraz posiadania bez zezwolenia radiowego aparatu nadawczego, a Prokuratura Rejonowa w Toruniu wniosła o jego tymczasowe aresztowanie. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. IPN By 082/110 t. 1-2 (163/III).
Akta prokuratora w sprawie przeciwko Leszkowi Zaleskiemu i innym podejrzanym o to, że „w okresie od 14 września 1985 r. do 26 września 1985 r. działając wspólnie w warunkach przestępstwa ciągłego emitowali przy użyciu urządzenia nadawczego w programie I Telewizji Polskiej hasła antywyborcze i antyrządowe mogące wywołać niepokój publiczny” oraz o posiadanie nielegalnego sprzętu nadawczego. Akt oskarżenia sporządzono 23.12.1985. Nadzór nad postępowaniem prokuratorskim prowadziła Prokuratura Wojewódzka w Toruniu (Dsn. 123/85-Tr). IPN By 85/506.
Akta tymczasowo aresztowanego Leszka Zaleskiego. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej z 28.09.1985 ww. został tymczasowo aresztowany pod zarzutem emitowania w programie 1 TVP haseł „antywyborczych i antyrządowych” oraz posiadania radiowego aparatu nadawczego bez wymaganego zezwolenia. Osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. 16.01.1986 przeniesiony do Aresztu Śledczego w Toruniu. Zwolniony 22.01.1986 postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu (II. K. 1525/85) z uwagi na orzeczenie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. IPN By 232/39 (42/30).
2.03.1987 przerejestrowany pod nr 13382 ze Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Spektrum” do SOR krypt. „Orbita” założonej wyłącznie na ww. Rozpracowanie operacyjne prowadzono z powodu działalności Leszka Zaleskiego w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz jego czynnego zaangażowania w nielegalną emisję sygnału telewizyjnego o antyrządowej treści. Sprawę zakończono 16.10.1987 z poleceniem przekazania materiałów do Wydz. III WUSW w Toruniu i prowadzenia dalszej kontroli operacyjnej ww. ponownie w ramach SOR krypt. „Spektrum”. Materiały papierowe o sygn. 1980/II zniszczono 2.02.1990 w Referacie Służby Bezpieczeństwa RUSW w Toruniu. Zachował się mikrofilm z aktami sprawy. IPN By 0104/184/J (1980/2) mikrofilm.
W aktach paszportowych Leszka Zaleskiego znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów nr Z-I-1141 do "wszystkich krajów świata" (WKŚ) w okresie 25.02.1982-25.02.1984 wniesione przez Wydz. III KWMO w Toruniu. Jako powód zastrzeżenia podano: „Był zastępcą Przewodniczącego Sekcji Oświaty MKZ NSZZ «Solidarność». Należał do najbardziej aktywnych działaczy związku. Zdecydowany przeciwnik ustroju socjalistycznego w Polsce. Po ogłoszeniu stanu wojennego nawoływał do aktów sabotażu i dywersji. Ukrywa się przed internowaniem”. Akta zwierają też postanowienie Wydz. III KWMO w Toruniu o zastrzeżeniu wyjazdów do WKŚ w okresie 3.10.1985-3.10.1987 (Z-I-2220). Jako powód podano: „zaangażowany jest w działalność o charakterze antysocjalistycznym. Swój ewentualny wyjazd za granicę mógłby wykorzystać w celu szkalowania ustroju PRL”. Ponadto na karcie sprawdzeniowej E-15 z 3.06.1977 podano: „W 1962 otrzymał odmowę na wyjazd do Francji. Był zabezpieczony na wyjazdy za granicę do dnia 25.01.72 r. (…) a w 1965 r. odmówił udzielania informacji Służbie Bezpieczeństwa uznając to za nieetyczne”. IPN By 681/15204 (EATO 15204).
Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełniona przez Leszka Zaleskiego. W ankiecie przedstawiono przebieg procesu z roku 1986 dot. emisji w programie I TVP haseł „antywyborczych i antyrządowych”. Wypełnioną ankietę przesłano na ręce Senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego, następnie przekazano do zasobu IPN. IPN BU 2831/662.
.