Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anatol
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Jegłownik
Data urodzenia: 26-03-1962
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dotyczące przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność” z woj. gdańskiego o krypt. "Gotowość" z lat 1980-1982. Anatol Zając „brał czynny udział w zajściach ulicznych na terenie Gdańska w dn. 3 V 1982 r.”. Został za to ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Starogardzie Gdańskim. 5.05.1982 zatrzymany i internowany w ZK w Iławie, a następnie w OO w Kwidzynie. Materiały zarchiwizowane pod sygn. 911/19, t. 9 zniszczono 22.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Akt o sygnaturze 911/19 t. 9 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta internowanego Anatola Zająca. Zatrzymany w celu internowania 5.05.1982 na mocy decyzji nr 653 wydanej 5.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Jako powód internowania podano: „ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego”. 7.05.1982 internowany w Zakładzie Karnym w Iławie, następnie 21.06.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniony z internowania 16.07.1982 na mocy decyzji nr 243 Komendanta Wojewódzkiego MO z 12.07.1982. IPN Gd 162/54 (52/7/82).
Akta zawierają wykazy osób internowanych, aresztowanych i skazanych za działalność opozycyjną w latach 1982-1983. Anatol Zając figuruje na „Liście internowanych z Regionu Gdańskiego – stan na czerwiec 1982 r.” oraz w wykazie „Internowani stan na 1 VIII 82”. IPN Gd 649/202.
.