Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Umiński
Miejsce urodzenia: Przasnysz
Data urodzenia: 08-03-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z okresu 19.12.1981-27.06.1989 w sprawie karnej przeciwko osobom oskarżonym o kontynuowanie po wprowadzeniu stanu wojennego działalności opozycyjnej w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i kierowanie strajkiem okupacyjnym w domach studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Piotr Umiński figuruje w aktach jako świadek wezwany na rozprawę sądową przeciwko oskarżonym w dniu 10.02.1982. IPN Lu 225/4, t. 1.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Boruta” prowadzona pod nr 28373 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w okresie 27.08.1982-24.12.1984. Sprawa dotyczyła wysyłania funkcjonariuszom różnych wydziałów KW MO w Lublinie anonimowych listów z pogróżkami. Piotr Umiński figuruje w sporządzonym przez Wydz. III KW MO w Lublinie "Wykazie osób stanowiących trzon studenckiego ruchu oporu przechodzących w informacjach, materiałach i prowadzonych sprawach operacyjnych prowadzonych przez Sekcję III tut. Wydziału" z 8.09.1982 jako student IV roku Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Akta SOR "Boruta" skomasowano z aktami śledztwa w tej samej sprawie pod sygn. 14847/III. IPN Lu 0218/45, t. 1 (14847/III).
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego KW MO/WUSW w Lublinie prowadzonego w okresie 10.09.1982-15.04.1983 w sprawie wysyłania funkcjonariuszom różnych wydziałów KW MO w Lublinie anonimowych listów z pogróżkami (nr śledztwa RSD-66/82). Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublinie (1 Ds-865/82). Piotr Umiński figuruje w sporządzonym przez Wydz. III KW MO w Lublinie "Wykazie osób stanowiących trzon studenckiego ruchu oporu przechodzących w informacjach, materiałach i prowadzonych sprawach operacyjnych prowadzonych przez Sekcję III tut. Wydziału" z 8.09.1982 jako student IV roku Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Śledztwo zakończono 15.04.1983 umorzeniem z powodu niewykrycia sprawcy. Wnioskiem z 26.01.1984 akta śledztwa złożono do archiwum, gdzie następnie dołączono do nich akta SOR "Boruta" i skomasowano materiały pod wspólną sygnaturą 14847/III. IPN Lu 0218/45, t. 2 (14847/III).
Wykaz osób, z którymi funkcjonariusze KW MO/WUSW w Lublinie przeprowadzili „rozmowy ostrzegawcze” oraz osób skazanych w trybie doraźnym przez sądy i kolegia ds. wykroczeń z lat 1982-1989. W dn. 22.06.1982 funkcjonariusz SB z Wydz. III KW MO w Lublinie przeprowadził z Piotrem Umińskim „rozmowę profilaktyczną” w ramach akcji „Klon”. Jako powód rozmowy podano utrzymywanie przez ww. bardzo ścisłych kontaktów z osobami podejrzanymi o kolportaż opozycyjnych wydawnictw Międzyszkolnego Komitetu Oporu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMCS w Lublinie. IPN Lu 0276/196.
.