Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcjanna
Nazwisko: Śliwińska
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 02-08-1955
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Marcjanny Śliwińskiej. Internowana na podstawie Decyzji Nr 1977 z dnia 31.08.1982 KWMO we Wrocławiu, zwolniona na mocy Decyzji Nr 879 z dnia 07.09.1982. Ponownie internowana na podstawie Decyzji Nr 2028 z dnia 07.10.1982 KWMO we Wrocławiu, zwolniona na mocy Decyzji Nr 1454 z dnia 04.12.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż „przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/1192 (IV-3751/1073).
Internowana w okresie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu od 01. do 07.09.1982 (akta internowanej). IPN Wr 30/1902 (76/82).
Internowana w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku od 13.10.1982 do 04.12.1982 (akta internowanej). IPN Sz 264/314 (2028, IPN GD 149/314).
Dnia 07.09.1982 zarejestrowana przez Wydz. II KW MO Wrocław pod nr. 44965 w kategorii OZ [Osoba Zabezpieczona]. Wyrejestrowana 27.01.1987, materiały dołączono do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Aston" zarejestrowanej 24.05.1982 pod nr. rej. 44499 przez Wydz. II KWMO we Wrocławiu, a następnie 23.09.1982 przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), założonej „na grupę osób prowadzących działalność antysocjalistyczną posiadających powiązania ze służbami spec.[jalnymi]”. "W 1982 r. w m. zam. [M. Śliwińskiej] odbywały się zebrania działaczy podziemia. Kolportowała nielegalne wydawnictwa. Utrzymywała kontakty z figurantem w/w sprawy (...). który w 1980 r. otrzymał kartę stałego pobytu w PRL. Za działalność antysocjalistyczną wydalony z PRL i wpisany do indeksu osób niepożądanych (...)". Sprawę złożono do archiwum pod sygn. nr II-102871. Materiałów o sygn. II-102871 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.