Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Bruski
Miejsce urodzenia: Luboń
Data urodzenia: 17-05-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Bruski był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „ETO” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 25.02.1984 pod nr KA 55151 przez Wydział III KMMO Gliwice. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że ww., pracujący w Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach na stanowisku adiunkta podejmuje w środowisku współpracowników „negatywne politycznie dyskusje” oraz utrzymuje kontakty z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”. Celem sprawdzenia była kontrola „postawy” ww., „rozpoznanie charakteru utrzymywanych kontaktów” oraz „niedopuszczenie do negatywnego oddziaływania figuranta na środowisko zawodowe”. W dniu 27.02.1986 SOS przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny „ETO”. W ramach prowadzonej sprawy zastosowano podsłuch telefoniczny, ww. był również inwigilowany przez osobowe źródła informacji. Kwestionariusz zakończono 08.11.1989 w związku ze zmianą sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju oraz ze względu na „wycofanie się figuranta z aktywnej działalności politycznej”. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. 43895/II. Akta o sygn. IPN Ka 230/2928 odzyskano z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 048/740 (43895/II), IPN Ka 230/2928 (43895/II).
Akta zawierają meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesłane do Wydziału III Departamentu III MSW w latach 1985-1989 dotyczące środowisk akademickich oraz Duszpasterstwa Harcerskiego. Jan Bruski występuje w meldunkach dotyczących Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „ETO” nr rej. KA 55151. IPN BU 01232/50.
Akta zawierają meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesłane do Wydziału III Departamentu III MSW w latach 1986-1989 dotyczące środowisk akademickich oraz organizacji harcerskich. Jan Bruski występuje w meldunkach dotyczących Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „ETO” nr rej. KA 55151. IPN BU 01232/54.
.