Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marta Maria
Nazwisko: Kleszczyńska
Nazwisko rodowe: Gąsiorowska
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 06-07-1907
Imię ojca: Napoleon
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Marta Gryf-Kleszczyńska

Dodatkowe informacje:
Uzupełnienia/sprostowania: 0


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marta Kleszczyńska występuje w materiałach Sprawy Agencyjnego Rozpracowania (SAR) krypt. „Podziemni” prowadzonej w latach 1951-1955 przez Wydział V WUBP Katowice/Stalinogród, a następnie Wydział III WUBP/WUdsBP Stalinogród. Celem sprawy było objęcie kontrolą operacyjną byłych członków „nielegalnej” organizacji „Harcerstwo Polskie”, której członkowie zostali 10.03.1950 skazani przez Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt IV 3/50) na kary pozbawienia wolności od 6 m-cy do 2 lat za popełnienie czynu z art. 36 dekretu z dn. 13.06.1946 (tzw. małego kodeksu karnego) oraz ujawnienie wszystkich form podejmowania „wrogiej działalności”. Marta Kleszczyńska, która w okresie okupacji prowadziła działalność w „HP” na terenie Lwowa pod pseudonimem „Jolanta”, a w kwietniu 1949 została zatrzymana i przesłuchana przez MBP Warszawa w związku z podejrzeniem o prowadzenie „działalności antypaństwowej”, w trakcie rozpracowania krypt. „Podziemni” była kontrolowana przez osobowe źródła informacji. Wśród zachowanych materiałów znajdują się m.in. raporty, notatki służbowe, plany przedsięwzięć operacyjnych oraz donosy. W dniu 01.10.1955 materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 20490, a 16.03.1972 materiały archiwalne zarejestrowano pod nową sygn. 24199/II. IPN Ka 04/2171 t. 1-3 (24199/II).
.