Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Kleszczyński
Miejsce urodzenia: Miżyniec
Data urodzenia: 09-11-1906
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Zygmunt Gryf-Kleszczyński

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach (sygn. akt Pr II 426/49) z dn. 26.04.1949 Zbigniew Kleszczyński podejrzany o to, że w okresie od 1946 do 26.04.1949 „brał czynny udział w nielegalnej organizacji konspiracyjnej” pod nazwą „Harcerstwo Lwowskie”, a później „Harcerstwo Polskie”, mającej na celu wychowanie młodzieży w duchu „Stronnictwa Narodowego” oraz „rozbijanie terenowych organizacji ZHP”, został tymczasowo aresztowany. Na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach z 24.11.1949 sprawa została przekazana do Prokuratury Sądu Apelacyjnego w Katowicach wg właściwości. IPN Ka 241/3064 (Pr II 426/49).
Akta sądowe. Zygmunt Kleszczyński oskarżony przez Prokuraturę Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt II S 159/49) o to, że od lipca 1946 do wiosny 1949 w Bytomiu oraz szeregu innych miejscowościach działając czynem ciągłym brał udział w związku pod nazwą „Harcerstwo Polskie”, którego istnienie miało pozostać tajemnicą dla władzy państwowej. Wyrokiem z dn. 10.03.1950 Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt IV 3/50) uznał ww. za winnego popełnienia czynu z art. 36 dekretu z dn. 13.06.1946 (tzw. małego kodeksu karnego) za co został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. W dniu 26.04.1951 ww. został zwolniony z więzienia. W dniu 14.10.1963 Sąd Wojewódzki w Katowicach zarządził zatarcie skazania. IPN Ka 2/9 (IV 3/50).
Zygmunt Kleszczyński był kontrolowany w ramach Sprawy Agencyjnego Rozpracowania (SAR) krypt. „Podziemni” prowadzonej w latach 1951-1955 przez Wydział V WUBP Katowice/Stalinogród, a następnie Wydział III WUBP/WUdsBP Stalinogród. Celem sprawy było objęcie kontrolą operacyjną byłych członków „nielegalnej” organizacji „Harcerstwo Polskie” i ujawnienie wszystkich form prowadzenia „wrogiej działalności”. Jedną z osób objętych rozpracowaniem był Zygmunt Kleszczyński ps. „Stanisław”, instruktor Chorągwi Lwowskiej ZHP, który w okresie okupacji zorganizował konspiracyjne „Harcerstwo Polskie” działające do maja 1946 na terenie Lwowa, a następnie w związku z repatriacją, na terenie Górnego Śląska. Za działalność w „HP” został skazany przez sąd na karę 2 lat pozbawienia wolności. W związku z prowadzoną sprawą ww. był kontrolowany przez osobowe źródła informacji. Wśród zachowanych materiałów znajdują się m.in. raporty, notatki służbowe, plany przedsięwzięć operacyjnych oraz donosy. W dniu 01.10.1955 materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 20490, a 16.03.1972 materiały archiwalne zarejestrowano pod nową sygn. 24199/II. IPN Ka 04/2171 t. 1-3 (24199/II).
Materiały administracyjne. Zygmunt Kleszczyński figuruje w „Charakterystyce nr 94” sporządzonej w 1974 przez Wydział „C” KW MO w Katowicach na podstawie akt o sygn. 24199/II oraz IV-3/50 dotyczącej „Harcerstwa Polskiego”. Organizacja, która powstała w okresie okupacji niemieckiej na terenie Lwowa działała w oparciu „o wzór harcerstwa przedwojennego”. Członkowie „Harcerstwa Polskiego” zorganizowani w zastępy harcerskie, składali przysięgę o zachowaniu związku w tajemnicy i posługiwali się pseudonimami. Wiosną 1946 w związku z repatriacją, działalność „HP” została zawieszona. W latach 1946-1947 członkowie harcerstwa podjęli ponowną działalność na terenie Zabrza, Gliwic, Bytomia i Opola. Werbowali do organizacji nowych członków, z których tworzono zastępy harcerskie, a na „kursach konspiracyjnych wpajano w młodzież (…) ideologię idealistyczną byłego Związku Harcerstwa Polskiego”. Członkowie „HP” zobowiązani byli do zachowania organizacji w ścisłej tajemnicy. Organizacja została rozwiązana w marcu 1947. W kwietniu 1949 Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła całkowitą likwidację „HP’, aresztowano 11 osób, które w dn. 10.03.1950 wyrokiem Sądu Apelacyjnego zostały skazane na kary pozbawienia wolności od 6 m-cy do 2 lat. Zygmunt Kleszczyński występuje w materiałach jako współorganizator i dowódca organizacji. W związku z prowadzoną działalnością został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. IPN Ka 057/91 t. 1-2 (Charakterystyka 94), IPN Ka 057/374 (Charakterystyka 94).
.