Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Radecki
Miejsce urodzenia: Bardo Śląskie
Data urodzenia: 16-05-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Znany/a też jako:
Krzysztof Żołądek
urodzony/a 16- 05-1958 Bardo Śląskie
Imiona rodziców: Jan Irena


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Radecki został zarejestrowany pod nr. Ta 7503 w dniu 29.02.1984 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Podziemie" (nr rej . sprawy Ta 6150). Powodem rozpracowywania była działalność wymienionego w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Sprawa prowadzona była przez Wydział V KWMO, a następnie WUSW w Tarnowie, a także przez RUSW w Dębicy od 11.03.1982 do 05.03.1984. Materiały sprawy zniszczono w roku 1990. Materiałów o sygn 1114/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 24.04.1983 Prokuratura Rejonowa w Dębicy przedstawiła K. Radeckiemu zarzut kolportażu "nielegalnych wydawnictw". Przeciwko wymienionemu w dniu 15.11.1983 skierowano akt oskarżenia do sądu, sprawę na mocy amnestii umorzono. Karta EO-13-S/a z kartoteki wycofanych kart rejestracyjnych spraw śledczych WUSW Kraków.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 31 grudnia 2015 r. dotyczące Krzysztofa Radeckiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Rz 471/15).

.