Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Fijałkowski
Miejsce urodzenia: Guzdek
Data urodzenia: 26-04-1919
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Balbina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Socha" (nr rej. 6941), prowadzonej przez Wydział IV KW MO Radom w okresie od 18.11.1980 do 15.03.1982 w związku z tworzeniem się struktur NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w woj. radomskim. Piotr Fijałkowski występuje w aktach jako członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI "Solidarność" w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności związków zawodowych sprawę zakończono, a materiały SOR "Socha" złożono do archiwum Wydziału "C" KW MO Radom pod sygn. 398/II. IPN Ra 05/341 t. 1-5 (398/II).
Materiały administracyjne Wydziału "C" WUSW Radom, zawierające meldunki dzienne do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych z 1989 roku. W Meldunku Zastępcy Szefa WUSW ds. Służby Bezpieczeństwa w Radomiu z dnia 01.02.1989 Piotr Fijałkowski został wymieniony jako przewodniczący, składającej się z ośmiu członków, Tymczasowej Rady Gminnej NSZZ RI "Solidarność" w gminie Zakrzew. IPN Ra 02/66 (112/Ad).
Materiały administracyjne Wydziału VI WUSW Radom z lat 1987-1989, zawierające Meldunki operacyjne przesłane do Departamentu VI MSW. Znajdujący się w aktach Meldunek Naczelnika Wydziału VI WUSW Radom z 15.02.1989 zawiera m.in. informację, że "w dniu 28.01.[19]89 do Naczelnika Gminy w Zakrzewie zgłosiło się 8-miu mieszkańców gminy z Ob. Fijałkowskim Piotrem zam. Gózdek, wręczając pismo zawiadamiające o powstaniu Tymczasowej Rady Gminnej NSZZ RI >Solidarność<". Jak odnotowano w Meldunku, o opisanych w nim faktach zostały również poinformowane "wojewódzkie władze polityczno-administracyjne". IPN Ra 02/49 t. 1 (102/Ad).
.