Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Klemens
Nazwisko: Frydrychowski
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 21-11-1929
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Konstancja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Frydrychowski został zarejestrowany dnia 23.09.1980 pod nr 3282, jako "osoba" do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Omig" (nr rej. 3173), prowadzonej przez Wydział III "A" KW MO Biała Podlaska w okresie od 31.08.1980 do 11.02.1981. Sprawę założono w związku ze strajkiem w Zakładach Podzespołów Radiowych "OMIG" w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie Zdzisław Frydrychowski był wówczas zatrudniony. Dnia 30.01.1981 Stanisława Frydrychowskiego "przerejestrowano" do Sprawy Obiektowej krypt. "Pionier", w ramach której był od tej chwili kontrolowany - zarejestrowano go pod nr 3548 jako "osobę" do tej sprawy. Materiały SOS "Omig" złożono w archiwum Sekcji "C" WZO KW MO Biała Podlaska dnia 11.02.1981, pod sygn. 441/II. Według zapisów ewidencyjnych zniszczono je za Protokołem brakowania akt nr 03/90 (protokołu nie odnaleziono). Akta o sygn. 441/II WUSW Biała Podlaska zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zdzisław Frydrychowski - aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w ZPR "OMIG" w Międzyrzecu Podlaskim - został zarejestrowany dnia 30.01.1981 pod nr 3548, jako "osoba" do Sprawy Obiektowej krypt. "Pionier" (nr rej. 3465), prowadzonej przez Wydział III "A"/V KW MO Biała Podlaska w okresie od 16.12.1980 do 22.03.1983. Jak odnotowano w zapisie kartotecznym dotyczącym Z. Frydrychowskiego, "dalszej kontroli zaniechano z powodu śmierci figuranta" (zmarł 21.02.1982). Materiały SO "Pionier" złożono w archiwum Sekcji "C" WZO KW MO Biała Podlaska w dniu 22.03.1983, pod sygn. 16/IV. Z zapisów ewidencyjnych wynika, że zniszczono je za Protokołem brakowania akt Nr 03/90 (protokołu nie odnaleziono). Akta o sygn. 16/IV WUSW Biała Podlaska zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.