Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Łabędzki
Miejsce urodzenia: Rosieres
Data urodzenia: 06-08-1943
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Łabędzki brał udział w zajściach o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30.05.1960. Śledztwo prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Zielonej Górze dotyczyło protestu w sprawie eksmisji Domu Katolickiego z zajmowanych pomieszczeń, która miała zostać przeprowadzona w dniu 30.05.1960 na wniosek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zielonej Górze. K. Łabędzki został zatrzymany dnia 30.05.1960 „za udział w zbiegowisku publicznym”. Tymczasowo aresztowany w okresie 31.05.1960-30.06.1960. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Zielonej Górze z 10.08.1960 został umieszczony w Zakładzie dla Nieletnich. IPN Po 030/164 (6170/III).
Kazimierz Łabędzki występuje na kartach osób biorących udział w zajściach o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30.05.1960. Materiały opracowane przez Wydział „C” KWMO w Zielonej Górze w 1973 roku. IPN Po 060/119/104/1 (162/98), IPN Po 060/119/105/1 (162/99).
Kazimierz Łabędzki był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), którą zdjęto z ewidencji 23.08.1976 i złożono w Wydz. „C” KWMO w Zielonej Górze pod sygn. 3384/II. „Był prowodyrem przerwy w pracy. Dnia 23.08.76 zdjęto z ewidencji – poinformowanie władz politycznych i administr.[acyjnych]”. Materiałów o sygn. 3384/II nie odnaleziono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.