Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław Tadeusz
Nazwisko: Pięta
Nazwisko rodowe: Pięta
Miejsce urodzenia: Sobniów
Data urodzenia: 01-01-1927
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dot. członków "nielegalnych" organizacji, m.in. powstałej z inicjatywy Stronnictwa Narodowego Młodzieży Wielkiej Polski (MWP). Bronisław Pięta pełnił w niej funkcję sekcyjnego, organizował zebrania, na których omawiał walkę przeciwko tzw. "ustrojowi demokratycznemu". Ponadto rozpowszechniał nielegalną prasę oraz werbował do niej nowych członków. Śledztwo prowadził PUBP w Sanoku od 14.01.1945. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 6874 dnia 07.02.1950, a następnie 26.09.1967 przerejestrowano na sygn. 1574/III. IPN Rz 03/5 (1574/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Pięta Bronisław oskarżony został w dniu 05.02.1948 o to, że na terenie powiatu jasielskiego należał do nielegalnej organizacji MWP tj. organizacji, która zdaniem organów bezpieczeństwa miała na celu usunąć przemocą ustanowione organa władzy zwierzchniej oraz zmienić ustrój państwa polskiego. W dniu 1 lipca 1947 osadzony w areszcie PUBP w Jaśle skąd 2 dni później zbiegł, po czym ponownie został aresztowany w dniu 07.10.1947. IPN Rz 108/3115 (Pr-2942/47).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 04.03.1948 za przynależność do organizacji MWP oraz za ucieczkę z aresztu PUBP w Jaśle Bronisław Pięta skazany został na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dn. 10.01.1950 karę więzienia złagodzono do 3 miesięcy aresztu. IPN Rz 107/649 (Sr.100/48).
Zapisy dot. Bronisława Pięty znajdują się w materiałach ewidencyjnych PUBP w Jaśle z lat 1946-1954, tj. w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji, Księdze aresztu oraz w Repertorium spraw śledczych. IPN Rz 50/21 (187), IPN Rz 50/22 (189), IPN Rz 50/81 (246).
Ww. występuje w Księdze głównej więźniów karnych oraz w Skorowidzu więźniów Więzienia we Wronkach 1945-1950 w związku z przyjęciem na oddział 03.12.1948. Warunkowo zwolniony 30.01.1950. IPN Po 3/59, IPN Po 3/69.
Dane dot. spraw prowadzonych przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie p-ko ww. zawarte są w Repertorium ogólnym Pr G - Księdze prowadzonej w okresie od 10.03.1946 do 02.11.1946, Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") za rok 1948, Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948 oraz Skorowidzu "Pr" spraw karnych na rok 1946 i 1947. IPN Rz 65/1, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/53, IPN Rz 65/67, IPN Rz 65/68.
Charakterystyka nr 5 opracowana przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1979-1980 dot. organizacji Młodzież Wielkiej Polski działającej w latach 1940-1947 m.in. na terenie powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok (Okręg Sanocki). Organizacja powstała z inicjatywy Stronnictwa Narodowego. Pierwotnie miała na celu walkę z okupantem, następnie stanowiła antykomunistyczną konspirację, której celem było obalenie ustroju państwa polskiego oraz wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim. Ww. był jej członkiem w latach 1946-47 na terenie pow. Jasło i pełnił w niej funkcję sekcyjnego. Za działalnośc w organizacji dwukrotnie aresztowany i skazany wyrokiem sądowym. IPN Rz 05/10 (CHF-5).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1977-1978 zawierające Charakterystykę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Bronisława Pięty. Do organizacji wstąpił w 1946 roku. W ramach swej działalności zajmował się przewożeniem poczty i prasy organizacyjnej do Rzeszowa i Sanoka. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
.