Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik Franciszek
Nazwisko: Ochwat
Nazwisko rodowe: Ochwat
Miejsce urodzenia: Jasło
Data urodzenia: 23-08-1923
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dot. członków "nielegalnych" organizacji, m.in. powstałej z inicjatywy Stronnictwa Narodowego Młodzieży Wielkiej Polski (MWP). Ludwik Ochwat od wiosny 1946 był członkiem organizacji o ps. "Szary" i pełnił w niej funkcję sekcyjnego. Sprawę prowadził PUBP w Sanoku od 14.01.1945. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 6874 dnia 07.02.1950, a następnie 26.09.1967 przerejestrowano na sygn. 1574/III. IPN Rz 03/5 (1574/III).
Dokumentacja operacyjna WUBP i KW MO w Bydgoszczy z okresu 03.04.1947-06.09.1977 dot. b. członka AK i nielegalnej organizacji Młodzież Wielkiej Polski w pow. jasielskim. Ochwat Ludwik wymieniony jest w dokumencie z dnia 04.07.1947 jako członek organizacji młodzieżowej. IPN By 084/373 (11311/IID).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie dot. m.in. Ludwika Ochwata. Oskarżony aktem z dnia 07.08.1947 o przynależność do organizacji MWP oraz o "czynienie przygotowań do usunięcia przemocą ustanowionych organów władzy zwierzchniej". IPN Rz 108/2749 (Pr-1958/47).
Akta sprawy sądowej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na członków organizacji Młodzież Wielkiej Polski. Wyrokiem Wojskowego Sądu w Rzeszowie z dnia 30.09.1947 Ludwik Ochwat skazany został na 3 lata pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok. Kara została darowana w całości na podstawie amnestii. IPN Rz 107/548 (Sr. 715/47).
Ludwik Ochwat występuje w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP Jasło za lata 1946-1954 oraz Księdze aresztu przy PUBP w Jaśle za lata 1946-1954. W dokumentacji tej znajdują się zapisy, iż na rozkaz Szefa PUBP w Jaśle zatrzymany został w dniu 04.07.1947, zwolniony 23.08.1947. IPN Rz 50/21 (187), IPN Rz 50/22 (189).
Ww. występuje w Skorowidzu "Pr" spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1947 oraz Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/68, IPN Rz 65/53.
Księga ewidencyjna Więzienia w Rzeszowie więźniów skazanych przez sądy wojskowe z lat 1946-1947. W okresie 23.08.1947 do 30.09.1947 Ludwik Ochwat przebywał w Wiezieniu w Rzeszowie. IPN Rz 190/47.
Charakterystyka nr 5 opracowana przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1979-1980 dot. organizacji Młodzież Wielkiej Polski działającej w latach 1940-1947 m.in. na terenie powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok (Okręg Sanocki). Organizacja powstała z inicjatywy Stronnictwa Narodowego. Pierwotnie miała na celu walkę z okupantem, następnie stanowiła antykomunistyczną konspirację, której celem było obalenie ustroju państwa polskiego oraz wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim. Ludwik Ochwat był jej członkiem w roku 1946 na terenie Jasła. Brał udział w zebraniach organizacyjnych oraz czytał nielegalną prasę. IPN Rz 05/10 (CHF-5).
.