Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stefan
Nazwisko: Majsterkiewicz
Nazwisko rodowe: Majsterkiewicz
Miejsce urodzenia: Jareniówka
Data urodzenia: 18-09-1927
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa dot. osób z kręgu Narodowej Organizacji Wojskowej i Stronnictwa Narodowego. Jan Majsterkiewicz występuje w sprawie w związku z podejrzeniem o przynależność do młodzieżowej organizacji utworzonej z inicjatywy Stronnictwa Narodowego pod nazwą Młodzież Wielkiej Polski (MWP). W ocenie organów bezpieczeństwa formacja ta zmierzała do obalenia przemocą ówczesnego ustroju Państwa Polskiego. Za przynależność do organizacji (od września 1946 do dnia 05.02.1947), posiadanie nielegalnej broni oraz współudział w napadzie na członka PPR w/w został postawiony stan oskarżenia. Sprawę skierowano do sądu. Śledztwo prowadzone było od 04.11.1946 przez Urząd Bezpieczeństwa w Krośnie, Jaśle oraz Rzeszowie. Materiały złożono do archiwum KW MO w Rzeszowie w dniu 06.12.1966. IPN Rz 046/70 (218/III).
Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 04.11.1946, dot. członków Młodzieży Wielkiej Polski. Jan Majsterkiewicz wyrokiem WSR z dnia 02.09.1947 został uniewinniony od stawianych mu zarzutów. IPN Rz 107/670 t. 1, 3, 4 (Sr. 220/48).
Zapisy dotyczące ww. znajdują się w Terminarzu spraw oraz Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947. W związku z podejrzeniami o działalność w nielegalnej organizacji MWP, w dniu 07.02.1947 został zatrzymany na wniosek Szefa WUBP w Rzeszowie. Śledztwo zakończono w dniu 16.05.1947 sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
Ww. wpisany został do Księgi ewidencyjnej więźniów skazanych przez sądy wojskowe z lat 1946-1947 prowadzonej przez Więzienie w Rzeszowie. W dniu 02.09.1947 zwolniony. IPN Rz 190/47.
Jan Majsterkiewicz występuje w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie prowadzonej w okresie od 02.01.1947 do 20.06.1947 oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 1, IPN Rz 65/53.
Charakterystyka nr 5 opracowana przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1979-1980 dot. organizacji Młodzież Wielkiej Polski działającej w latach 1940-1947 m.in. na terenie powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok (Okręg Sanocki). Organizacja pierwotnie miała na celu walkę z okupantem, następnie stanowiła antykomunistyczną konspirację, której celem było obalenie ówczesnego ustroju państwa polskiego oraz wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim. Ww. był jej członkiem w latach 1945-1947 na terenie pow. jasielskiego. IPN Rz 05/10 (CHF-5).
.