Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Stasiczak
Miejsce urodzenia: Nienaszów
Data urodzenia: 16-01-1922
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dot. członków "nielegalnych" organizacji, m.in powstałej z inicjatywy Stronnictwa Narodowego Młodzieży Wielkiej Polski (MWP). Edward Stasiczak występuje w materiałach jako kierownik wychowania ideowego (na spotkaniach organizacji miał za zadanie odczytywać referaty). Sprawę prowadził PUBP w Sanoku od 14.01.1945. Materiały złożono w archiwum do nru 6874 dnia 07.02.1950, a następnie przerejestrowano do nru 1574 (26.09.1967). IPN Rz 03/5 t. 1-2 (1574/III).
Stasiczak Edward występuje w Repertorium oraz Skorowidzu spraw karnych na rok 1946 Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. IPN Rz 65/2, IPN Rz 65/67.
Księga ewidencyjna Więzienia w Rzeszowie więźniów skazanych przez sądy wojskowe z lat 1946-1947. Edward Stasiczak dnia 20.12.1946 osadzony w więzieniu nakazem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. IPN Rz 190/47.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie dot. członków Młodzieży Wielkiej Polski. Edward Stasiczak był w organizacji od sierpnia 1944, zaś od marca 1946 do września pełnił funkcję kierownika ideowego. Za powyższe wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z dnia 08.02.1947 skazany został na 4 lata pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Na mocy amnestii, postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Rzeszowie z dnia 7.03.1947, zwolniony z odbywania kary. IPN Rz 107/390 t. 1-3 (Sr.25/47).
Ww. wymieniony jest w aktach operacyjno-śledczych, założonych na inną osobę, jako jeden z członków MWP. Sprawa prowadzona była w okresie 16.11.1946 do 12.01.1976 przez PUBP w Sanoku, WUBP w Rzeszowie oraz KW MO w Gdańsku. IPN Gd 0027/756 (7467/II).
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna prowadzona w okresie 14.03.1947-05.08.1955 przez Urzędy Bezpieczeństwa w Rzeszowie, Sanoku, Wrocławiu oraz Lwówku Śląskim, założona na osobę trzecią. Ww. występuje w niej jako kierownik wychowania ideowego w organizacji MWP. Sprawę zarchiwizowano do nru 1846/II/ES, a następnie przerejestrowano do nru 94076. IPN Wr 024/7109 (94076/II).
Akta operacyjne dot. Edwarda Stasiczaka członka "nielegalnej" organizacji MWP na terenie Sanoka. Sprawę prowadził Urząd Bezpieczeństwa w Opolu i Rzeszowie (1947-1955). Materiały zarchiwizowano do nru 2857, a następnie przerejestrowano do nru 6092 (25.05.1977). IPN Wr 065/310/J (6092/2).
Charakterystyka nr 5 opracowana przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1979-1980 dot. organizacji Młodzież Wielkiej Polski działającej w latach 1940-1947 m.in. na terenie powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok (Okręg Sanocki). Organizacja powstała z inicjatywy Stronnictwa Narodowego. Pierwotnie miała na celu walkę z okupantem, następnie stanowiła antykomunistyczną konspirację, której celem było obalenie ustroju państwa polskiego oraz wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim. Ww. w latach 1945-1946 pełnił w organizacji funkcję kierownika ideowego na Okręg Sanok, brał udział w zebraniach organizacyjnych, kolportował nielegalną prasę. Dnia 25.09.26 aresztowany, a następnie skazany. IPN Rz 05/10 (CHF-5), IPN BU 0183/4.
.