Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Jerzy
Nazwisko: Roman
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 11-09-1925
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dotyczące członków "nielegalnych" organizacji, m.in powstałej z inicjatywy Stronnictwa Narodowego Młodzieży Wielkiej Polski (MWP). Ww. występuje w materiałach jako jeden z jej członków zaangażowany w akcję gromadzenia broni na potrzeby formacji. Sprawę prowadził PUBP w Sanoku od 14.01.1945. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 6874 (07.02.1950), a następnie skomasowano do nr 1574. IPN Rz 03/5 t. 1-2 (1574/III).
Roman Aleksander występuje w aktach sądowych prowadzonych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie (od 01.10.1946) jako jeden z oskarżonych o przynależność na terenie pow. sanockiego do organizacji niepodległościowej Młodzież Wielkiej Polski (MWP), mającej na celu "zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego". Wyrokiem z dnia 08.02.1947 skazany za powyższe na 2 lata pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. Na mocy amnestii, postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Rzeszowie z dnia 07.03.1947, zwolniony z odbywania kary. We wrześniu 1946 roku osadzony w areszcie przy Oddziale Informacji 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty, w grudniu 1946 osadzony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. IPN Rz 107/390 t. 1-3 (Sr.25/47).
Ww. występuje w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
Informacje dot. ww. znajdują się w Repertoriach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie: w Księdze prowadzonej w okresie od 02-11-1946 do 27-12-1946 oraz Księdze prowadzonej w okresie od 02-11-1946 do 28-12-1946 oraz w Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1947. IPN Rz 65/2, IPN Rz 65/3, IPN Rz 65/19.
Roman Aleksander zarejestrowany w Księdze ewidencyjnej Więzienia w Rzeszowie więźniów skazanych przez sądy wojskowe z lat 1946-1947. IPN Rz 190/47.
Charakterystyka nr 5 opracowana przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1979-1980 dot. organizacji Młodzież Wielkiej Polski działającej w latach 1940-1947 m.in. na terenie powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok (Okręg Sanocki). Organizacja powstała z inicjatywy Stronnictwa Narodowego. Pierwotnie miała na celu walkę z okupantem, następnie stanowiła antykomunistyczną konspirację, której celem było obalenie ustroju państwa polskiego oraz wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim. Ww. był jej członkiem w latach 1944-1946 na terenie Sanoka, brał udział w zebraniach oraz czytał nielegalną prasę. IPN Rz 05/10 (CHF-5).
.