Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Walerian
Nazwisko: Pilawski
Miejsce urodzenia: Brzozów
Data urodzenia: 12-09-1926
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały sprawy sądowej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w okresie 01.10.1946-08.02.1947 na członków organizacji Młodzież Wielkiej Polski (MWP). Michał Pilawski wymieniony jest w protokołach przesłuchań jako jeden z jej członków o ps. "Ande". IPN Rz 107/390 t. 2 (Sr 25/47).
Ww. występuje w aktach operacyjnych dot. innej osoby, jako członek organizacji Młodzież Wielkiej Polski. Sprawa prowadzona była w okresie od 10.03.1947 do 29.04.1956 przez WUBP/WUdsBP w Rzeszowie oraz PUBP/PUdsBP w Brzozowie. IPN Rz 043/52 (9883/II).
Akta operacyjne dotyczące Michała Pilawskiego prowadzone od 22.03.1947 do 15.03.1955 przez PUBP, a następnie przez PUdsBP w Brzozowie. Latem 1943 roku wstąpił do organizacji Młodzież Wielkiej Polski, działającej m.in w okolicach Brzozowa. Jej celem było wychowanie młodzieży w duchu katolickim oraz utworzenie w Polsce demokracji opartej na zasadach wiary katolickiej. Jako członek organizacji brał udział w spotkaniach, na których omawiane były zagadnienia zawarte w "nielegalnej" gazetce "Jestem Polakiem". Przed referendum w 1946 roznosił ulotki dot. sposobu głosowania. We wrześniu 1946 zbiegł do Kłodzka. 23.03.1947 ujawnił się przed Komisją amnestyjną w PUBP w Brzozowie. IPN Rz 042/307 (1093/II), IPN Rz 00141/300/J (301/II).
Ww. występuje w aktach operacyjnych prowadzonych na osobę trzecią związaną z organizacją młodzieżową MWP. Sprawę prowadził w latach 1947-1955 Wydz. III WUBP, a następnie WudsBP we Wrocławiu. IPN Wr 024/5864 (87838/II).
Ww. występuje w aktach sprawy agenturalnego rozpracowania ps. "Kruk" jako jedna z osób typowanych do rozpracowania w związku z przynależnością do organizacji MWP. Sprawę prowadził Wydz. III WUBP we Wrocławiu od 15.01.1948 do 05.02.1955. IPN Wr 024/957 (13554/II).
Akta ewidencyjne dot. Michała Pilawskiego, byłego członka organizacji „Młodzież Wielkiej Polski”. W związku z obawą przed aresztowaniem wyjechał do Kłodzka, gdzie (05.05.1948) objęty został dalszym rozpracowaniem przez miejscowy urząd bezpieczeństwa. Dnia 29.02.1952 sprawę zakończono z uwagi na brak możliwości ustalenia dokładnego miejsca pobytu ww. jak i informacji o jakiejkolwiek działalności na tym terenie. IPN Wr 024/952 t. 1-2 (13534/II).
Michał Pilawski występuje w opracowaniu wewnątrzresortowym sporządzonym przez funkcjonariuszy Wydziału "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1979-1980. Materiały te dotyczą młodzieżowej organizacji pn. "Młodzież Wielkiej Polski" działającej w latach 1940-1947 na terenie woj. rzeszowskiego. Organizacja powstała z inicjatywy Stronnictwa Narodowego, a po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku jej działania skierowane były przeciwko "władzy ludowej". IPN Rz 05/10 (CHF-5).
.