Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Zofia
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 03-07-1943
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Janiny Zając. W aktach KWMO we Wrocławiu zachowały się: zażalenie ww. z 18.12.1981 na decyzję o internowaniu, wniosek z 09.03.1982 o doręczenie decyzji o internowaniu, której nie otrzymała, oraz Decyzja Nr 398 o uchyleniu internowania 29.04.1982 i kopia świadectwa internowanego z 29.04.1982. Janina Zając była członkiem KZ NSZZ "Solidarność" Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji we Wrocławiu. IPN Wr 040/591 (IV-3751/451).
Internowana w okresie od 14.12.1981 do 29.04.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 15.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. W uzasadnieniu Decyzji Nr 682 KWMO we Wrocławiu o internowaniu z 14.12.1981 podano, iż Janina Zając prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego" (akta internowanego). IPN Bi 50/61.
Akta paszportowe, w których zachowało się Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do KDL i wszystkich KK w okresie od 01.01.1982 do 31.12.1984, wydane przez Wydz. II KW MO Wrocław. W uzasadnieniu podano: "Aktywna działaczka NSZZ >Solidarność< oraz KPN. Internowana od dnia 14.12.1981". IPN Wr 524/217971 (EAWR 217971).
.