Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wolski
Miejsce urodzenia: Biała Podlaska
Data urodzenia: 13-11-1928
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach operacyjnych o nr rej. 31/48, sprawy prowadzonej w okresie 21.09.1948-10.01.1949 przez Wydz. III WUBP Szczecin Stanisław Wolski występuje jako członek nielegalnej organizacji "Polska Armia Katolicka", której celem było "przemocą zmienić ustrój Polski Ludowej". Organizacja działała w okolicach Łobza w okresie 09.1948 do 12.10.1948 kiedy to zatrzymano członków ww. organizacji w tym Stanisława Wolskiego. Tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Nowogardzie, gdzie w dniu 09.11.1948 podjął nieudaną próbę ucieczki, dokonując ,,gwałtownego zamachu na wartownika PUBP w Łobzie". Ww. skazany został przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 09.02.1942 na karę 6 lat pozbawienia wolności. IPN Sz 006/93 (978/III).
W aktach sądowych o nr rej. Sr 80/49, sprawy prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w okresie 21.01.1949-15.06.1953 Stanisław Wolski występuje joko osoba skazana przez ww. sąd wyrokiem z dnia 09.02.1949 na karę 6 lat pozbawienia wolności za udział w nielegalnej organizacji ,,Polska Armia Katolicka", mającej na celu ,,zmianę przemocą ustroju Polski Ludowej". Postanowieniem z dnia 15.06.1953 WSR w Szczecinie zwolnił warunkowo Stanisława Wolskiego z odbywania kary pozb. wolności, którą odbywał w więzieniu w Nowogardzie oraz w Ośrodku Pracy Więźniów w Jaroszowie. IPN Sz 187/142 (14/III).
W opracowaniu Wydz. ,,C" KWMO Szczecin sporządzonym w 1974 r. pn. "Charakterystyka nr 142" Stanisław Wolski jest opisany jako ,,członek nielegalnej organizacji politycznej", która występuje pod nazwą ,,Polska Armia Katolicka". Ww. organizacja będąca jeszcze w fazie powstawania została rozbita przez PUBP w Łobzie w październiku 1948 kiedy to dokonano zatrzymań jej członków, w tym Stanisława Wolskiego. Tymczasowo aresztowany, pozbawiony wolności w więzieniu w Nowogardzie, w listopadzie 1948 podejmuje nieudaną próbę ucieczki ,,napadając" na wartownika PUBP. W dniu 09.02.1949 Stanisław Wolski został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie na karę 6 lat pozbawienia wolności. IPN Sz 008/770 (1382/IV).
W opracowaniu pn. "Charakterystyka 142/82" sporządzonym przez Wydz. "C" KWMO w Szczecinie Stanisław Wolski występuje jako członek nielegalnej organizacji "Polska Armia Katolicka", której celem miało być "przemocą zmienić ustrój Polski Ludowej". Ww. udostępniał swoje mieszkanie do organizacji zebrań członków tej organizacji, dokonywał werbunku nowych członków. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 09.02.1949 na karę 6 lat więzienia. Będąc w areszcie PUBP Łobez podjął nieudaną próbę ucieczki - za co również został ukarany wyrokiem. IPN BU 0181/82 (Charakterystyka nr 142/82).
Stanisław Wolski występuje jako główny figurant sprawy prowadzonej przez PUBP Łobez, dotyczącej nielegalnej organizacji ,,P.A.K." (Polska Armia Katolicka). Materiały o sygn. 1998/III (1 tom) zniszczono w 1969. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.