Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław Izydor
Nazwisko: Janik
Miejsce urodzenia: Brzezinki
Data urodzenia: 10-05-1933
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Trzebnicy dotyczącego przynależności do "nielegalnej organizacji" grupy osób, w tym Bronisława Janika. Sprawa zakończyła się 19.10.1950 sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN Wr 039/3879 (14329/III).
Akta operacyjne sprawy prowadzonej przez Wydz. III WUBP Wrocław dotyczącej rozpracowania "Organizacji Związku Zachodniego" i "Wyzwoliciele Ojczyzny", których "zadaniem było prowadzenie walki z (...) ustrojem Demokracji Ludowej i niedopuszczanie do zakładania spółdzielni produkcyjnych na wsi (...)". Bronisław Janik występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 024/68 (327/II) t. 39, 41.
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu wyłączone z postępowania Pr II 414/50 w związku z zatwierdzeniem w dniu 14.11.1950, przygotowanego przez PUBP Trzebnica, aktu oskarżenia i jego przesłaniem do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Wacław Janik został oskarżony o to, że "w czasie od maja 1950 r. do 25 lipca 1950 r. na terenie Komarowa Małego pow. Trzebnica wraz z innymi należał do nielegalnej organizacji >Wyzwoleńcy Ojczyzny<, mającej na celu usunięcie przemocą ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zagarnięcie ich władzy oraz zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego w ramach której brał udział w zebraniach organizacyjnych". IPN Wr 155/400 (Pr II 675/50 ).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16.12.1950 uznany winnym tego, że "od maja dnia nieustalonego 1950 r. do 25 lipca 1950 r. usiłował przemocą usunąć ustanowione organy władzy zwierzchniej Narodu, zagarnąć ich władzę oraz obalić przemocą ustrój Państwa Polskiego w ten sposób, że brał udział w związku zbrodniczym mającym powyższe na celu", i skazany na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 27.07.1950. Postanowieniem z 07.02.1951 Najwyższy Sąd Wojskowy (Sn. Odw.S.181/51) pozostawił skargę rewizyjną bez uwzględnienia, a wyrok WSR utrzymał w mocy. Dnia 04.02.1953 Wojskowy Prokurator Rejonowy we Wrocławiu wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii (W.337/51) i złagodził orzeczoną karę o połowę oraz nakazał niezwłoczne wypuszczenie Bronisława Janika na wolność. Według akt ww. przebywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu oraz Więzieniu w Jaworznie, skąd 07.02.1953 został zwolniony. IPN Wr 21/4300 (Sr 766/50).
Akta operacyjne PUBP Trzebnica dot. Bronisława Janika, który w dniu 07.02.1953 opuścił Więzienie w Jaworznie. IPN 024/1808 (31869/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia Wydz. "C" KW MO Wrocław z 1977 r. Charakterystyka "reakcyjnej organizacji młodzieżowej p.n. >Wyzwoleńcy Ojczyzny<, występującej też p.n. >Wyzwoliciele ojczyzny<, działającej w 1950 r. na terenie miasta i powiatu Trzebnicy", której członkiem był Bronisław Janik. IPN Wr 049/318 (F-308).
.