Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Trębacz
Miejsce urodzenia: Nowogrodziec
Data urodzenia: 26-09-1951
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 29.06.1981 zarejestrowany przez Wydz. VIII Dep.VI pod nr. 65749 w kategorii "kand.[ydat]". Dnia 22.02.1982 rejestrację przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia, a 08.04.1982 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Polonez". Brak daty zdjęcia z ewidencji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały szczątkowe dot. internowanych w stanie wojennym na wniosek MSW. W aktach zachowały się m.in. następujące dokumenty dot. Henryka Trębacza: Decyzja Nr 119 o internowaniu (brak daty dziennej) w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce- w uzasadnieniu internowania podano "działalność kontrrewolucyjna w NSZZ RI >Solidarność<", nakaz zatrzymania i doprowadzenia z 12.12.1981, kwit depozytowy z przeszukania, notatka urzędowa dot. danych osobowych ww. oraz protokół przeszukania ww. z 13.12.1981. IPN BU 0787/560 (4044/III).
Objęty kontrolą operacyjną przez Pion VI RUSW w Bolesławcu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Redaktor" (nr rej. 7615) z powodu podejrzenia o "prowadzenie działalności antypaństwowej". Prowadzenie sprawy zakończono 04.10.1989 z powodu "niestwierdzenia wrogiej działalności". Materiały złożono do archiwum pod nr. 1781/2, a w 1990 zniszczono za prot. brakowania nr 2/90. Materiały o sygn. 7615/II zostały zniszczone w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.