Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław Roman
Nazwisko: Pierzchalski
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 17-09-1949
Imię ojca: Edward
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Wacława Pierzchalskiego, który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 268/S, ponieważ „reprezentuje wrogi stosunek do ustroju PRL” i „wykazuje skłonności do organizowania nielegalnych pochodów”. W okresie od 08.05.1982 do 22.07.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 191/S. IPN Rz 56/153 (9/82).
Akta internowanego. W dniu 09.11.1982 Wacław Pierzchalski został ponownie internowany. Zatrzymany na podstawie decyzji nr 303/S, z uwagi na fakt, iż „prowadząc działalność propagandową, wrogą w stosunku do PRL nawoływać będzie do nieposłuszeństwa prawnym rozporządzeniom organów państwowych”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony 15.11.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 222/S. Akta o sygn. IPN Ka 42/600 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/703 (58/82), IPN Ka 42/600 (58/82).
Materiały administracyjne. W aktach znajdują się informacje dotyczące osób z terenu woj. bielskiego internowanych w okresie stanu wojennego. Wacław Pierzchalski został wytypowany do internowania przez Wydział V KWMO Bielsko-Biała, ponieważ będąc „aktywnym członkiem” rozwiązanego NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego występował przeciwko „decyzjom Rządu i Partii” oraz posiadał kontakt z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” i kolportował wśród załogi Zakładu Przemysłu Wełnianego „Finex” w Bielsku-Białej „nielegalne publikacje”. Internowany 08.05.1982 z uwagi na fakt, iż „uczestniczył w zamieszkach ulicznych inspirowanych przez ekstremalnych działaczy zawieszonego związku”. Ponownie internowany 06.11.1982, ponieważ „wykorzystując swój autorytet osoby represjonowanej” posiada możliwość oddziaływania na załogę i prowadził działalność „zmierzającą do bojkotu tworzonych związków zawodowych”. IPN Ka 017/57 t. 7 (BB/INF/571/Śl).
Materiały ewidencyjne. W dniu 15.07.1982 w związku z internowaniem, Wacław Pierzchalski został zarejestrowany przez Wydział V KWMO Bielsko-Biała w ewidencji operacyjnej pod nr BB-6333. Sprawę zdjęto z ewidencji w dn. 05.02.1985. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.