Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Edward
Nazwisko: Mrzygłód
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 04-11-1957
Imię ojca: Adam
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Andrzej Mrzygłód, który w latach 1980-1981 pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Gumowych Górnictwa w Bytomiu, aktywnie działał w strukturach związkowych i był „negatywnie ustosunkowany do władz państwowych i PZPR”, został internowany na podstawie decyzji nr 593/V-2 z 28.08.1982, ponieważ „pozostając na wolności podejmuje działania mogące wywołać niepokój społeczny”. Zwolniony 20.11.1982 z uwagi na fakt „postępującej normalizacji społeczno-politycznej w kraju”. W dniu 10.01.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39674/II, a następnie zmikrofilmowano. Akta IPN Ka 230/3010 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 0169/1618 (39674/2) mikrofilm, IPN Ka 230/3010 (39674/II) t. 2.
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który od 29.08.1982 (zatrzymany 28.08.1982) przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony 20.11.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 1722/82. Materiały o sygn. IPN Ka 42/524 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/699 (44/82), IPN Ka 42/524 (44/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Milczek” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 14.12.1982 pod nr KA 51602 i prowadzony był kolejno przez Grupę Operacyjną w Bytomiu Wydziału V-2 KWMO Katowice, Wydział V KMMO/MUSW Bytom, Sekcję V MUSW Zabrze oraz Wydział V MUSW Bytom. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że Andrzej Mrzygłód jako przewodniczący Komisji Zakładowej przy Zakładach Gumowych Górnictwa w Bytomiu „był inicjatorem wielu akcji protestacyjnych” i może „w sprzyjających okolicznościach” podjąć działalność „godzącą w ład i bezpieczeństwo publiczne”. Celem KE była „kontrola zachowania się figuranta w miejscu pracy i zamieszkania”, ustalenie kontaktów ww. wśród byłych działaczy „Solidarności” oraz „przeciwdziałanie wrogim zamierzeniom”. W dniu 09.05.1985 w związku ze zmianą miejsca pracy materiały sprawy zostały przekazane z Wydziału V MUSW w Bytomiu do Sekcji V MUSW w Zabrzu. W dniu 08.06.1989 sprawę ponownie przejął Wydział V MUSW w Bytomiu. W trakcie prowadzenia KE, „podjęto szereg działań operacyjnych” mających na celu „zabezpieczenie załogi przed negatywnym wpływem figuranta” oraz kontrolę jego zachowania. Z ww. przeprowadzono m.in. 10 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, które miały doprowadzić do zmiany „negatywnego nastawienia i postępowania”. Pomimo podejmowanych w toku prowadzenia sprawy działań Andrzej Mrzygłód nadal przejawiał „krytyczną postawę wobec aktualnej rzeczywistości w kraju”. Po powstaniu TKZ „Solidarność” na terenie KWK „Miechowice” został wybrany przewodniczącym Zarządu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono 05.10.1989 z uwagi na „aktualną sytuację społeczno-polityczną w kraju”. W dniu 07.11.1989 materiały KE „Milczek” zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39674/II, a następnie zmikrofilmowano. Akta IPN Ka 230/3010 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 0169/1618 (39674/2) mikrofilm, IPN Ka 230/3010 (39674/II) t. 1.
Sprostowania i uzupełnienia pana Andrzeja Mrzygłóda dotyczące treści dokumentów znajdujących się w aktach o sygn. IPN Ka 230/3010. Ww. przekazał do zasobu archiwalnego IPN m.in. kserokopie dokumentów osobistych związanych z działalnością w NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Gumowych Górnictwa w Bytomiu oraz pisemną relację dot. działalności związkowej ww. W relacji opisano również sprawę sztandaru wykonanego dla NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Gumowych Górnictwa w Bytomiu m.in. z inicjatywy A. Mrzygłóda, który brał aktywny udział w ukrywaniu sztandaru w okresie stanu wojennego, przez co naraził się na przesłuchanie przez SB i przeszukanie w miejscu zamieszkania. IPN Ka 405/78.
.