Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Marian
Nazwisko: Banaszkiewicz
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 16-07-1946
Imię ojca: Marian
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Klerykał” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 08.05.1972 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Częstochowie pod nr KA-21952. Sprawę założono na podstawie „materiałów agenturalnych”, z których wynikało, że Adam Banaszkiewicz, pracownik dydaktyczny Politechniki Częstochowskiej, „aktywnie uczestniczy” w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego. Celem KE było ustalenie stopnia zaangażowania ww. w działalność duszpasterstwa oraz w „propagowanie ideologii kościoła katolickiego w środowisku Politechniki Częstochowskiej”. W dniu 16.06.1975 KE został przekazany do KWMO Częstochowa do dalszego prowadzenia i w dn. 07.07.1975 zarejestrowany w ewidencji operacyjnej przez Wydział III pod numerem CZ-105. W związku z prowadzoną sprawą, ww. został objęty kontrolą korespondencji, był również inwigilowany przez osobowe źródła informacji. KE zakończono 04.02.1976 z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 77/II. IPN Ka 027/36 t. 1 (77/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Klerykał” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 14.09.1976 pod numerem CZ-1409 i była prowadzona przez Wydział III KWMO Częstochowa. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej dotyczącej Adama Banaszkiewicza, który jako „pracownik naukowo-dydaktyczny posiada duże możliwości kształtowania postaw młodzieży akademickiej”, angażuje się w „działalność na rzecz Kościoła” oraz „udziela się w pracach Komisji Problemowych Episkopatu”. Celem sprawy było ustalenie stopnia zaangażowania ww. w sprawy duszpasterstwa oraz w „działalność antysocjalistyczną”, a także „stosowanie działań operacyjnych zmierzających do jego izolowania w środowisku i ograniczenia możliwości oddziaływania na młodzież akademicką”. W ramach rozpracowania „zainspirowano u władz politycznych uczelni działania profilaktyczno-prewencyjne”, które miały „utrudnić prowadzenie prac badawczych” przez ww. i w konsekwencji doprowadzić do zwolnienia z Politechniki Częstochowskiej w ramach rotacji. SOR „Klerykał” zakończono 20.01.1978 z uwagi na „niestwierdzenie wrogiej działalności”. W dniu 03.02.1978 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO w Częstochowie pod sygn. 77/II. IPN Ka 027/36 t. 2 (77/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Myśliciel” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 22.06.1982 pod numerem CZ-6372 i prowadzona była przez Wydział IV KWMO/WUSW Częstochowa. Adam Banaszkiewicz został zarejestrowany do sprawy w dn. 20.01.1984 pod numerem CZ-7644, w związku z podejrzeniem o „inspirowanie podziemnych struktur >Solidarności< do działalności antypaństwowej”. Materiały sprawy zostały wybrakowane w dn. 23.01.1990. Materiały wybrakowane 23.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Wierni” prowadzona przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Częstochowie została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 18.03.1971 pod nr KA-19769. Sprawa dotyczyła Duszpasterstwa Akademickiego, które „swą postawą i działalnością jest negatywnie ustosunkowane do PRL i przemian zachodzących w kraju”, a metody pracy duszpasterskiej np. dni skupienia „noszą znamiona konspiracji i są organizowane w tajemnicy przed władzami”. Celem SO było rozpoznanie stopnia zaangażowania młodzieży akademickiej studiującej na terenie Częstochowy w „życie kościelne” oraz inwigilacja osób tego środowiska. Adam Banaszkiewicz, pracownik dydaktyczny Politechniki Częstochowskiej był inwigilowany w ramach sprawy jako „zasłużony działacz” DA i figuruje w materiałach z okresu 1972-1974 oraz w doniesieniach tajnych współpracowników. W dniu 16.06.1975 SO „Wierni” została przekazana do KWMO Częstochowa do dalszego prowadzenia i w dn. 07.07.1975 zarejestrowana w ewidencji operacyjnej przez Wydział III pod numerem CZ-90. W dniu 06.02.1976 materiały zgromadzone w ramach sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO w Częstochowie pod sygn. 7/IV. IPN Ka 010/5 t. 1-2 (7/IV).
Sprawa Obiektowa krypt. „Uczelnia” prowadzona przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Częstochowie została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 18.03.1971 pod nr KA-19770. Sprawę założono z uwagi na fakt, iż „Politechnika Częstochowska, jako ośrodek naukowy i akademicki” była narażona na „infiltrację wrogich instytucji zagranicznych i reakcyjnych elementów krajowych”. Celem SO był „właściwy dopływ informacji o osobach i zjawiskach mogących przynieść szkodę interesom politycznym i gospodarczym PRL”. Adam Banaszkiewicz, występuje w aktach sprawy w związku z omówieniem „zagrożeń” związanych z działalnością Duszpasterstwa Akademickiego. W dniu 16.06.1975 SO została przekazana do KWMO Częstochowa do dalszego prowadzenia i w dn. 07.07.1975 zarejestrowana w ewidencji operacyjnej przez Wydział III pod numerem CZ-91. W dniu 12.02.1976 materiały zgromadzone w ramach SO „Uczelnia” zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO w Częstochowie pod sygn. 10/IV. IPN Ka 010/8 t. 1-8 (10/IV).
Akta operacyjne Dep. III MSW. W aktach znajdują się m.in. informacja odnośnie sytuacji na terenie Politechniki Częstochowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Ww. występuje w materiałach dotyczących „analizy i oceny stanu bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej pod kątem prób tworzenia pluralizmu związkowego opozycyjnych organizacji młodzieżowych”. IPN BU 01232/209.
Uzupełnienia złożone przez Adama Banaszkiewicza dotyczące treści dokumentów znajdujących się w aktach IPN Ka 027/36 t. 1, IPN Ka 010/8 t. 2, IPN Ka 010/8 t. 3. IPN Ka 405/21.
.