Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Pilawka
Miejsce urodzenia: Stroje Wieluń
Data urodzenia: 01-03-1927
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach operacyjnych śledztwa o nr rej Sz 350/52, 84/53 prowadzonego wobec Leona Pilawki przez Wydz. Śledczy WUBP Szczecin w okresie 04.07.1953-31.08.1953, występuje on jako członek "dywersyjno-terrorystycznej" nielegalnej organizacji "Młodzieżowy Ruch Oporu", której celem była "walka z ustrojem PRL". Powstała w maju 1950 na terenie m. Płoty. Ww. został zatrzymany w dniu 04.07.1953, tymczasowo aresztowany w dn. 06.07.1953 i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie. Wyrokiem z dnia 29.12.1953 Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie za udział w nielegalnej organizacji w okresie od wiosny 1950 do jesieni 1950, przechowywanie nielegalne broni oraz organizowanie słuchania zachodnich "wrogich" rozgłośni radiowych, został skazany na 4 lata pozbawienia wolności. IPN Sz 006/277 (10242/III).
W aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, Leon Pilawka występuje jako osoba tymczasowo aresztowana za przynależność do nielegalnej organizacji, słuchania zachodnich "wrogich" rozgłośni radiowych oraz za nielegalne przechowywanie broni. Sprawa trafiła do sądu po zamknięciu śledztwa w dniu 10.09.1953. Wyrokiem z dnia 29.12.1953 WSR w Szczecinie skazał Leona Pilawkę na karę 4 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniu w Szczecinie, od 23.01.1954 w więzieniu w Nowogardzie. Na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu z dnia 05.05.1956 o darowaniu kary, został zwolniony z więzienia. IPN Sz 66/94 (Sr 195/53).
W aktach administracyjnych Wydz. "C" KWMO Szczecin z dnia 09.08.1972, Leon Pilawka występuje jako osoba zatrzymana przez PUBP w Łobzie w dniu 04.07.1953 za przynależność do nielegalnej organizacji "Młodzieżowy Ruch Oporu". Ww. organizacja działała na terenie powiatu Łobez, Gryfic, Nowogardu, Kamienia Pomorskiego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 29.12.1953 Leon Pilawka został skazany na 4 lata pozbawienia wolności. IPN Sz 008/653 (1265/IV).
W aktach niewyjaśnionych spraw o kryptonimach "P-64", "P-57", "Zagubiony" prowadzonych w okresie po 1956 r. m.in. przez Wydz. III KWMO w Szczecinie, Leon Pilawka występuje jako podejrzany ze względu na swoją przeszłość. IPN Sz 009/1479 (13380/II).
W aktach administracyjnych KWMO w Szczecinie "Skorowidz imienny opracowanych członków band i nielegalnych organizacji" Leon Pilawka występuje pod poz. 132, lit. "P". IPN Sz 0012/477 t. 3 (1513/IV).
Sąd Wojewódzki w Szczecinie postanowieniem z dnia 11.05.1992 zasądził od skarbu państwa na rzecz Leona Pilawki odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdy wynikłe z niesłusznego skazania ww. wyrokiem WSR w Szczecinie z dnia 29.12.1953 na karę 4 lat pozbawienia wolnośći. IPN Sz 646/145 (III Ko 904/91).
.