Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: Witówka
Data urodzenia: 18-02-1918
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbiór ankiet osób ujawnionych w roku 1947 w woj. białostockim. Władysław Ostrowski ps. „Mucha” ujawnił się w dn. 25.04.1947 przed Komisją Amnestyjną PUBP w Suwałkach jako dowódca plutonu AK/WiN. Zdał broń. Otrzymał zaświadczenie nr 151/ 62252. AP w Białymstoku, sygn. 1427/51, ankieta osoby ujawnionej (DU-7029).
Teczka zagadnieniowa o krypt. „P-13” prowadzona przez Wydz. III KW MO Białystok w okresie od 22.09.1959 do 29.12.1971. Sprawa dot. badania przejawów nielegalnej działalności byłych członków AK-WiN z terenu woj. białostockiego. Władysław Ostrowski występuje w wykazie dla amnestiowanych w PUBP Suwałki. Otrzymał zaświadczenie nr 62252. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Kwestionariusze osobowe do "Charakterystyka nr 97, 98" dot. organizacji AK-WiN Suwałki. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy członka AK Komenda Obwodu Suwałki z dn. 27.08.1988 sporządzony przez Wydz. „C” WUSW Białystok dotyczący Władysław Ostrowskiego ps. „Mucha”. Ww. w okresie od stycznia 1945 do września 1945 należał on do AK na terenie pow. augustowskiego. Pełnił funkcję dowódcy plutonu. W październiku 1945 przeszedł do WiN obwód Suwałki. IPN Bi 019/125/3 (2/55).
.