Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mateusz Jakub
Nazwisko: Morawiecki
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 20-06-1968
Imię ojca: Kornel
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
03.03.1987 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Wrocław pod nr. rej. 54509 przez Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w kategorii OZ [osoba zabezpieczona]. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Zdjęto z ewidencji 18.01.1990. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław; dziennik rejestracyjny WUSW Wrocław, poz. 54509; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Nazwisko Mateusza Morawieckiego zostało odnotowane w aktach SO krypt. "Ośmiornica" (rej. do nr. 56600), prowadzonej przez Insp. 2 WUSW Wrocław w okresie 20.04.1988-15.05.1990. Sprawa dot. operacyjnego rozpracowania i kontroli "Solidarności Walczącej". Materiały sprawy złożono 03.06.1990 w Archiwum Wydz. "C" WUSW Wrocław pod nr. IV-3914. Mateusz Morawiecki występuje w ww. materiałach jako syn przewodniczącego "SW". Akta o sygn. IPN Wr 032/805 (IV-3914), IPN Wr 0122/8 (IV-3914/3914, mkf).
Figuruje w materiałach administracyjnych Wydz. III WUSW Wrocław (z 1988) jako "aktywny uczestnik akcji ulicznych (happeningów) organizowanych przez nieformalną grupę pod nazwą »Pomarańczowa Alternatywa«". Akta o sygn. IPN Wr 054/1006 (282/1089).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Wrocław; akta o sygn. IPN Wr 524/423691 (EAWR 423691).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 431/16/1 zarządzenie z dnia 29.09.2017 r. dotyczące Mateusza Morawieckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.