Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Inglot
Miejsce urodzenia: Markowa Rzeszowskie
Data urodzenia: 11-05-1922
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Inglot występował w sprawie operacyjnej prowadzonej przez Wydz. III WUBP Wrocław w latach 1949-1955 dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[nizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Sprawa liczyła 80 teczek. Materiały o sygn. 522/II zniszczono w 1971. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa (nr 2374/51) wszczętego w grudniu 1951 i prowadzonego przez WUBP Wrocław w sprawie Eugeniusza Inglota, podejrzanego o "przynależność do nielegalnej organizacji Rz.P.W." Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 17.01.1952 aktu oskarżenia. IPN Wr 039/464 (10570/III).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu w okresie grudnia 1951 do 30.01.1952, w wyniku którego Eugeniusz Inglot został oskarżony o to, iż "od jesieni 1951 r. do chwili zatrzymania t.j. do dnia 12 grudnia 1951 r. na terenie Zastroza [Zastróża] pow. Środa Śląska był czynnym członkiem nielegalnej organizacji działającej pod nazwą >Rzeczpospolita Polska Walcząca< (Rz.P.W.) w ramach której usiłował przemocą zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego, przy czym działalność jego przejawiała się w wykonywaniu otrzymywanych rozkazów organizacyjnych". Akt oskarżenia przygotowany przez WUBP Wrocław 17.01.1952 został zatwierdzony przez Prokuraturę 30.01.1952 i przesłany do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/352 (Pr II 541/51).
Wyrokiem z dnia 11.02.1952 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu uznany winnym tego, iż "od jesieni 1951 r. do chwili zatrzymania na terenie Zastróża pow. Środa Śląska był czynnym członkiem nielegalnej organizacji >Rz.P.W.<, mającej na celu walkę z obecnym ustrojem przy czym działalność jego polegała na przenoszeniu poczty organizacyjnej i udzielaniu mieszkania dla celów organizacyjnych", i skazany na 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 13.12.1951. Postanowieniem z 13.03.1952 Najwyższy Sąd Wojskowy (S.301/52) pozostawił skargę rewizyjną obrońcy wojskowego bez uwzględnienia, a wyrok WSR z 11.02.1952 utrzymał w mocy. Dnia 31.08.1953 WSR we Wrocławiu Postanowieniem o zastosowaniu amnestii złagodził zasądzoną karę do 4 lat więzienia. Według zapisów w aktach Eugeniusz Inglot przebywał kolejno w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Więzieniu w Raciborzu i OPW w Strzelcach Opolskich, skąd 07.05.1954 został zwolniony warunkowo na mocy Postanowienia WSR we Wrocławiu z 04.05.1954. IPN Wr 21/4809 (Sr 65/52).
Akta dot. Eugeniusza Inglota, w których zachowały się m.in.: wyciągi z akt osobowych więźnia, charakterystyka ww., akt oskarżenia z 17.01.1952 sporządzony przez oficera śledczego WUBP Wrocław i karta informacyjna z Ośrodka Pracy Więźniów w Strzelcach Opolskich. IPN Wr 024/2233 (38155/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w latach 1977-1983. Charakterystyka "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< (do 1950 roku), następnie >Rzeczypospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego", której członkiem był Eugeniusz Inglot. IPN Wr 049/172 (F-172).
.