Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Łukowiak
Miejsce urodzenia: Paczków
Data urodzenia: 28-10-1966
Imię ojca: Zygfryd
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kokos” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 14.05.1983 pod numerem KA-49627 przez Wydział V-1 KWMO Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji, z której wynikało, że na terenie Katowic po ogłoszeniu stanu wojennego podjęła działalność organizacja młodzieżowa, która „zajmuje się drukiem i kolportażem wrogich ulotek”. Celem sprawdzenia było ustalenie struktury organizacyjnej, składu osobowego, systemu łączności oraz punktów kontaktowych „nielegalnej” grupy, a także powiązań z b. działaczami NSZZ „Solidarność” i „KPN”. W dn. 25.08.1982 SOS przerejestrowano w ewidencji operacyjnej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania „Kokos”. W wyniku podjętych działań operacyjnych potwierdzono istnienie organizacji młodzieżowej pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu”, skupiającej młodzież szkół średnich, której celem było „odzyskanie swobód demokratycznych i wolności osobistej Polaków”. Leszek Łukowiak, uczeń II klasy Technikum Elektronicznego, który zajmował się drukowaniem (brał udział m.in. w powielaniu 1500 szt. „Młodego Konfederaty”) i kolportażem ulotek „mogących wywołać niepokój społeczny”, został zarejestrowany do SOR „Kokos” 06.09.1982 pod numerem KA-50727. Rozpracowanie zakończono 14.01.1985 w związku z likwidacją organizacji. W dn. 13.02.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41236/II. IPN Ka 048/1504 t. 1-4 (41236/II).
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo RSD-50/82 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO Katowice dotyczyło działającej na terenie Katowic „nielegalnej” organizacji pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu” i zostało wszczęte 26.08.1982 na podstawie materiałów, które zostały wyłączone ze sprawy sygn. akt Pg.Śl-II-280/82 (Wydział Śledczy RSD-48/82) z uwagi na fakt, iż dotyczyły grupy nieletniej młodzieży. Wyłączone materiały przekazano wg właściwości do Sądu Rejonowego-Wydział Nieletnich w Katowicach (sygn. VII Nds. 156/82). W związku z prowadzonym śledztwem ww. został przesłuchany (w miejscu zamieszkania przeprowadzono przeszukanie-wynik negatywny), a następnie obwiniony o to, że w okresie od stycznia do maja 1982 w Katowicach należał do nielegalnej organizacji pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu”, która miała za zadanie drukować i rozpowszechniać ulotki o treści mogącej wywołać "niepokój społeczny" i w dn. 01.09.1982 tymczasowo zatrzymany w Schronisku dla Nieletnich. Postępowanie zakończono 21.09.1982 aktem oskarżenia, który objął 4 osoby. W dn. 12.10.1982 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VII (sygn. akt VII Nk.90/82) uznał Leszka Łukowiaka za winnego popełnienia czynu z art. 276 § 1 kk w zw. z art. 48 pkt. 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym i oddał ww. pod dozór kuratora sądowego, a rodziców obciążył kosztami postępowania. W dn. 17.09.1982 materiały śledztwa zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9215/III. IPN Ka 029/622 (9215/III), IPN Ka 064/143, IPN Ka 064/148, IPN Ka 064/234 t. 2.
.