Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jolanta Maria
Nazwisko: Duda
Nazwisko rodowe: Duda
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 21-05-1950
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Bolesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Księgowa” zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 20.02.1982 pod numerem BB-5910, prowadzona przez Wydział V KWMO Bielsko-Biała. Jolanta Duda została objęta kontrolą w ramach sprawy, ponieważ była podejrzana o „kontynuowanie działalności związkowej w stanie wojennym”. Rozpracowanie zakończono 23.05.1983 z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności”. W dniu 23.07.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Bielsko-Biała, a 15.01.1990 materiały archiwalne wybrakowano. Materiały arch. o sygn. 1507/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Druk” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 10.03.1982 pod numerem BB-5981 przez Wydział III KWMO Bielsko-Biała. Jolanta Duda była sprawdzana w ramach SOS „Druk”, w związku z podejrzeniem o udział w powielaniu „materiałów o treści antysocjalistycznej” oraz z uwagi na fakt organizowania pomocy dla osób internowanych. W trakcie prowadzenia sprawy, materiały dotyczące Jolanty Duda zostały przekazane do Wydziału V KWMO Bielsko-Biała, który zajmował się „aktywną kontrolą” ww. SOS „Druk” zakończono 30.06.1982 z uwagi na „przekazanie części materiałów do innej jednostki SB”. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Bielsko-Biała pod sygn. 1216/II. IPN Ka 047/996 (1216/II).
.