Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Halina
Nazwisko: Dąbrowska
Nazwisko rodowe: Szkop
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 11-03-1952
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Hanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Danuta Dąbrowska 25.04.1983 została zarejestrowana do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Katedra", nr rej. Sz 26117 (w dniu 14.06.1983 przekształcona w SOR "Jaskółka") w związku z podejrzeniem udziału w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych zawierających treści skierowane przeciwko ówczesnej władzy i jej rządom, a także przynależność do nielegalnej organizacji. Sprawa prowadzona była przez Wydział III-1 KW MO/WUSW w Szczecinie. Sprawę zakończono 20.01.1984, materiały złożone zostały do archiwum pod sygn. 15205/II, następnie zniszczone w 1989 roku (protokół brakowania nr 3/90). Materiały archiwalne o sygn. 15205/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ankiety z okresu stanu wojennego dotyczące osób internowanych, tworzone w Biskupim Komitecie Społeczno-Charytatywnym w Szczecinie. Ankiety zawierają podstawowe informacje osobowe, zawód, miejsce pracy, stan rodzinny. Danuta Dąbrowska wymieniona jest na karcie 21 z której wynika, że przebywała w Areszcie Śledczym w Warszawie w okresie 14.03.1983 - 25.07.1983. IPN Sz 512/4.
Akta Kontrolno-Śledcze. Danuta Dąbrowska została aresztowana przez Prokuraturę Wojskową Warszawa-Mokotów w Warszawie w dniu 15.03.1983 z uwagi na to, że od stycznia do dnia poprzedzającego aresztowanie przewoziła (Szczecin-Warszawa) nielegalne wydawnictwa, zawierające treści krytykujące ówczesną władzę oraz partię, celem ich rozpowszechniania, tj. o przestępstwo z artykułu 270 paragraf 1 w związku z artykułem 273 paragraf 2 kk. Na mocy ustawy o amnestii w dniu 25.07.1983 areszt został uchylony. Materiały Wydziału I Biura Śledczego (nr rej. 3/83, II DS-59/83, RSD-2/83) zostały złożone w archiwum W. II Biura C MSW w Warszawie do sygn. 7400/III. IPN Bu 0582/133 t. 1-3 (7400/III), IPN BU 01255/454 (7400/3) mikrofilm.
Akta tymczasowo aresztowanego. Danuta Dąbrowska, została aresztowana w związku z podejrzeniem o przestępstwo z artykułu 270 paragraf 1 w związku z artykułem 273 paragraf 2 kk czyli o przewożenie od stycznia do 14 marca 1983 celem ich rozpowszechniania w Warszawie i w Szczecinie nielegalnych wydawnictw zawierających krytyczne treści o naczelnych organach ówczesnej władzy. IPN BU 482/22.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Pomoc" nr rej Sz 32955 prowadzona przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie w okresie 15.11.1985 - 14.03.1986. Danuta Dąbrowska została zarejestrowana do sprawy w związku z prowadzeniem "wrogiej"działalności. Materiały archiwalne o sygn. 16262/II zostały zniszczone (protokół brakowania nr 3/90). Materiały archiwalne o sygn. 16262/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) "Rozłam" nr rej. Sz 39549 została założona 10.06.1988 przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie. Danuta Dąbrowska została zarejestrowana do sprawy 26.01.1989 pod nr Sz 40599. W dniu 04.07.1989 materiały SOS "Rozłam" zostały włączone do Sprawy Obiektowej (SO) "Alma" (nr rej . Sz 13568). Materiały wycofano decyzją jednostki 20.12.1989. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) "Alma", nr rej. 13568, prowadzona od 03.12.1974 początkowo jako SO "Pedagog", w związku z inwigilacją środowisk naukowych w Szczecinie. Sprawa prowadzona była przez Wydział III, następnie Wydział III-1 KW MO/ WUSW oraz Wydział III-1 OKPP w Szczecinie. Danuta Dąbrowska została zarejestrowana pod nr Sz 40599 początkowo do SOS "Rozłam", następnie materiały te zostały włączone do SO "Alma". Sprawę 15.01.1990 wycofano decyzją jednostki. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych. Materiałów archiwalnych brak. 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W związku z rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw na wniosek Biura Śledczego MSW Danucie Dąbrowskiej zastrzeżono wyjazd do wszystkich krajów świata, Z-I2790/83, od 21.03.1983 do 21.03.1985. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
.