Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesława
Nazwisko: Kiełpińska-Surdyka
Nazwisko rodowe: Kiełpińska
Miejsce urodzenia: Karolewo
Data urodzenia: 15-04-1951
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dot. "Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania" z poszczególnych województw. Wiesława Kiełpińska figuruje w "analizie materiałów dot. działalności Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz Bydgoskiego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych". W. Kiełpińska była członkiem "Bydgoskiego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych" utworzonego 10.08.1981, który wydawał nielegalny biuletyn "Będziemy wolni". IPN BU 0222/747 t. 1 (54236/II/1)
Akta administracyjne Meldunki o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego z okresu 01.08.1981 - 30.09.1981 kierowane do MSW. Wiesława Kiełpińska figuruje w "Meldunku dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 15.08.1981" jako zatrzymana 14.08.1981 przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy przez zmotoryzowany patrol milicji za kolportowanie materiałów wydawanych przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność". Przeprowadzono z nią rozmowę na Komisariacie I MO w Bydgoszczy, w trakcie której okazało się, że rozpowszechniane materiały posiadają debit związkowy, wobec czego została zwolniona. IPN By 077/337 t. 7 (101/7)
Akta prokuratorskie Akta dot. kolportowania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Bydgoszczy. W. Kiełpińska oskarżona o to, że " w okresie od 13.12.1981 do chwili obecnej w Bydgoszczy jako członek NSZZ >Solidarność< w Bydgoszczy nie zaprzestała działalności związkowej, sporządzała ulotki godzące w gotowość obronną PRL oraz zawierające wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". 03.04.1982 WPG w Bydgoszczy wystosowała list gończy. 13.04.1982 zatrzymana i umieszczona w ZK Fordon. 14.06.1982 uchylono areszt tymczasowy. 18.06.1982 umorzono śledztwo w stosunku do W. Kiełpińskiej "ze względu na brak dostatecznych dowodów winy". IPN By 216/36-39
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym z powodu niezaprzestania działalności w NSZZ "Solidarność" poprzez "sporządzanie ulotek zawierających wiadomości godzące w gotowość obronną PRL oraz zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN By 187/58 (38/257)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Prawnik" znajdują się doniesienia na grupę działaczy opozycyjnych w Bydgoszczy w tym m.in. na Wiesławę Kiełpińską (drukowanie ulotek dotyczących "Tymczasowego Zarządu NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy). IPN BU 0364/371
.