Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Julian
Nazwisko: Skipor
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 23-07-1951
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Michał
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta zawierają protokoły oględzin i sekcji zwłok ofiar rewolty grudniowej 1970 r. wykonanych w Zakładzie Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie w tym protokół nr S-463/71 dotyczący Michała Skipora. Michał Skipor był uczniem zawodu w prywatnym zakładzie ślusarsko-samochodowym w Szczecinie. Dnia 17 grudnia wystąpił w proteście robotniczym przeciwko władzy komunistycznej. Zmarł w wyniku ran postrzałowych. IPN Sz 576/1.
Wykaz osób poległych w grudniu 1970 w Szczecinie, przesłany 11 lutego 1981 przez Naczelnika Wydziału „C” KW MO w Szczecinie do Naczelnika Wydziału II Biura „C” MSW. Materiały te zawierają informacje o ofiarach oraz członkach ich rodzin w tym informacje dotyczące Michała Skipora. IPN BU 01335/1.