Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leonard
Nazwisko: Lenard
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 05-05-1926
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

15.11.1991 Sąd Wojewódzki w Kielcach wydał postanowienie stwierdzające nieważność wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 30.06.1950.

20.03.1992 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wydał postanowienie stwierdzające nieważność wyroku byłego Wojskowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.12.1947.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leonard Lenard został aresztowany 08.09.1947 przez Wrocławski Oddział Informacji Wojskowej w trakcie odbywania służby wojskowej w Raciborzu. 09.12.1947 wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu został skazany na rok pozbawienia wolności i 2 lata utraty praw publicznych za negatywne wypowiedzi dotyczące ówczesnego ustroju, władz komunistycznych i opowiadanie dowcipów antyradzieckich. Materiałów o sygn. So 488/47 brak. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze prowadzone w okresie od 09.01.1947 do 02.06.1971 przez WUBP/KWMO w Kielcach w sprawie oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, działającego na terenie Skarżyska-Kamiennej. "W okresie okupacji niemieckiej na terenie Skarżyska-Kam. należał początkowo do org. >P.N.< (Polska Niepodległa), a następnie do N.S.Z. Występował pod ps. >Maluś<. Od wyzwolenia do grudnia 1946 r. członek org. N.S.Z. pod d-twem >Mieczysława<. Od stycznia do lutego 1945 r. bez zezwolenia władz przechowywał pistolet syst. >belgijka< kal. 7.65". Aresztowany 04.05.1949, został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na karę 5 lat więzienia. IPN Ki 013/221 (268/III), 027/182 (268/3) mkf.
Akta sprawy sądowej przeciwko Leonardowi Lenardowi prowadzone w okresie od 22.03.1949 do 23.05.1951 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach. Wyrokiem WSR został skazany 30.06.1950 na 5 lat więzienia i 3 lata utraty praw publicznych za przynależność do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, działającego na terenie Skarżyska-Kamiennej. IPN Ki 8/1015-1020 t. 1-6 (Sr 120/51).
Akta kontrolne-śledztwa nr 25/49 prowadzone w okresie od 26.04.1949 do 04.02.1950 przez Główny Zarząd Informacji Wojskowej przeciwko oddziałowi Narodowych Sił Zbrojnych, działającemu na terenie Skarżyska-Kamiennej. Leonard Lenard został tymczasowo-aresztowany 04.05.1949 i osadzony w areszcie WUBP w Kielcach. W dn. 30.06.1950 skazany Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na 5 lat więzienia i 3 lata utraty praw publicznych za przynależność do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. IPN BU 2386/15571 (1895/99/165).
.