Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Tadeusz
Nazwisko: Skrzypiec
Miejsce urodzenia: Biała Podlaska
Data urodzenia: 28-04-1949
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Postój” nr rejestr. 14705 została założona 27.06.1976 przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w związku z przerwaniem pracy przez pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Część załogi 25.06.1976 nie przystąpiła do pracy prowadząc dyskusje na temat wystąpienia premiera P. Jaroszewicza w związku z planowanymi podwyżkami cen. Podjęto także próbę zorganizowania strajku okupacyjnego. Władze stoczni wyłoniły grupę 72 pracowników nawołujących do nieposłuszeństwa wobec przełożonych i kontynuowania przerwy. Osoby te zostały zwolnione z pracy w trybie natychmiastowym i ustawowym. Waldemar Skrzypiec został zwolniony 31.08.1976 w trybie ustawowym. IPN Sz 0011/687 t. 1 (10695/II).
.