Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Jerzak
Miejsce urodzenia: Cechówka
Data urodzenia: 02-01-1944
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Postój” została założona 27.06.1976 w związku z przerwaniem pracy przez pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” i zarejestrowana pod nr Sz 14705. Część załogi 25.06.1976 nie przystąpiła do pracy prowadząc dyskusje na temat wystąpienia premiera P. Jaroszewicz w związku z planowanymi podwyżkami cen. Podjęto także próbę zorganizowania strajku okupacyjnego. Władze stoczni wyłoniły grupę 72 pracowników nawołujących do nieposłuszeństwa wobec przełożonych i kontynuowania przerwy. Osoby te zostały zwolnione z pracy w trybie natychmiastowym i ustawowym. Stanisław Jerzak został zwolniony 31.10.1976 w trybie ustawowym. IPN Sz 0011/687 t. 1 (10695/II).
.