Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jan
Nazwisko: Choina
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 25-01-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Choina, w latach 1980-ch pracownik Państwowych Zakładów Zbożowych w Lublinie i działacz NSZZ "Solidarność", występuje w aktach administracyjnych i operacyjnych SB z KW MO / WUSW Lublin z lat 1981-1987 zatytułowanych i opisanych jako: "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność<. Wrzesień - październik 1981" (t.1-4), "Kopie ankiet delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego" (delegatów z woj. lubelskiego, t. 5), "Wykazy osób, z którymi funkcjonariusze SB i MO KW MO w Lublinie i jednostek podległych przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze w ramach akcji >Klon<. Wykaz osób aresztowanych, internowanych i przewidzianych do internowania" (t. 6), "Wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego - członków NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego" (t. 8). IPN Lu 020/638 t. 1-8 (10190/II).
Krzysztof Choina figuruje w aktach penitencjarnych - aktach osobowych internowanego. Akta te były prowadzone w tzw. ośrodku odosobnienia w Lublinie w okresie od końca sierpnia do grudnia 1982. Zapisano w nich m.in., że Krzysztof Jan Choina został tam osadzony dn. 30 sierpnia 1982 z powodu kontynuowania działalności w formalnie zawieszonym NSZZ "Solidarność" (na podstawie dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym i na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie nr 214 z dnia 30.08.1982). Zapisano, że Krzysztof Choina został zwolniony z internowania dnia 1 grudnia 1982. IPN Lu 23/45 (14/XII/82).
Krzysztof Choina występuje wraz z kilkunastoma innymi osobami w aktach śledczych SB z KW MO w Lublinie z lat 1982-1984 (nr rej. 27868). Akta kontrolne śledztwa dot. działalności lokalnych, tajnych struktur NSZZ "Solidarność", które drukowały i kolportowały nielegalne biuletyny i informatory "S". Akta te zawierają między innymi "protokół przeszukania" mieszkania Krzysztofa Choiny z dnia 20 lipca 1982. IPN Lu 0218/38 (III/14840).
Krzysztof Choina figurował w aktach operacyjnych SB z Wydz. V KW MO/ WUSW Lublin z lat 1982-1989 o krypt. "Grzybnia" (nr rej. 27307). Akta te dotyczyły rozpracowania "nielegalnej bazy politycznej" NSZZ "Solidarność" w Lublinie i innych miejscowościach woj. lubelskiego. Zostały zniszczone przez SB w roku 1989. Akta o sygn. II/11473 nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.