Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Olejniczak
Miejsce urodzenia: Dąbcze
Data urodzenia: 22-12-1935
Imię ojca: Józef
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bokser”, nr rej. 5060, prowadzona w okresie 23.03.1981 - 31.10.1983 przez Wydział II KW MO/WUSW w Lesznie w celu inwigilacji sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” węzła PKP w Lesznie Mieczysława Olejniczaka, podejrzewanego o „podleganie wpływom antysocjalistycznym”. SOS krypt. „Bokser” zakończono w związku z zaprzestaniem przez M. Olejniczaka „wrogiej działalności”. Materiały sprawy 04.11.1983 zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum WZO WUSW w Lesznie pod sygn. 472/II, zostały one wypożyczone przez Wydział II WUSW w Lesznie i 31.01.1990 zniszczone. Materiały sprawy o sygn. 472/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Lesznie dot. osób z terenu woj. leszczyńskiego internowanych w latach 1981-1982 w ramach akcji krypt. „Jodła”. Mieczysław Olejniczak został internowany na mocy decyzji nr 26/I/81 komendanta wojewódzkiego MO w Lesznie z 12.12.1981, ponieważ – w ocenie wnioskującego o internowanie Wydziału II KW MO – wypowiadał się publicznie „na sposób wrogi na temat ustroju i stosunków w PRL”. Zwolniony z internowania 24.12.1981 na mocy decyzji nr 2/I/81 komendanta wojewódzkiego MO w Lesznie z 23.12.1981. Figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Po 037/4 (14/X), IPN BU 01152/35, IPN BU 1460/1 poz. 5920.
Akta osobowe internowanego Mieczysława Olejniczaka, w okresie 13.12.1981 - 24.12.1981 osadzonego w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim. IPN Ld 33/19 (1/81).
.