Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rafał Adam
Nazwisko: Żółtowski
Miejsce urodzenia: Rawa Mazowiecka
Data urodzenia: 14-05-1967
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego w trybie przyspieszonym w okresie 01.05.1986-02.05.1986 przez Wydział Śledczy WUSW w Skierniewicach przeciwko Rafałowi Żółtowskiemu i innej osobie. R. Żółtowski został oskarżony o wykonanie w dniu 01.05.1986 w różnych miejscach Skierniewic, przy trasie mającego się odbyć pochodu pierwszomajowego, napisów „prosolidarnościowych”. W ramach śledztwa 01.05.1986 dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania R. Żółtowskiego. Sąd Rejonowy w Skierniewicach wyrokiem K-229/86 z 02.05.1986 uznał winnym popełnienia zarzucanych mu czynów, warunkowo umarzając postępowanie na okres 1 roku. Zasądził 20 godz. pracy na cele społeczne, naprawienie wyrządzonej szkody, przepadek zabezpieczonych przedmiotów tj. pojemników z resztkami farby, obciążył kosztami postępowania sądowego oraz zarządził podanie wyroku do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 1 miesiąca w szkole, do której uczęszczał R. Żółtowski. IPN Ld pf 36/50 (89/III).
W materiałach zamieszczony meldunek do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW z 02.05.1986 o postępowaniu w trybie przyspieszonym podjętym przez Wydział Śledczy WUSW w Skierniewicach ( RSD-6/86) wobec R. Żółtowskiego i innej osobie. IPN Ld 052/75 t. 9 (5/82/90).
.